/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Proefveldbezoek frambozen te Pamel

Sam Neefs (Proefcentrum Pamel)

Op 20 november was iedereen met interesse in biologische frambozen welkom op Proefcentrum Pamel om een toelichting te krijgen rond de lopende CCBT-projecten. Ondanks het koude weer was er toch een mooie opkomst. De rondleiding werd gegeven door Sam Neefs, de nieuwe coördinator biologisch onderzoek. Na een korte voorstelling werd het goed ingeduffelde gezelschap begeleid naar de eerste proefvelden. 

Op deze proefvelden werden verschillende rassen zomer- en herfstframbozen aangeplant als naakte wortel longcanes. Omdat er geen ontheffing meer kan aangevraagd worden voor gangbare pot longcanes wordt met dit project onderzocht wat de mogelijkheden zijn van de nog wel ontheffing krijgende gangbare naakte wortel longcanes. Bij gebruik van deze longcanes zijn de opbrengsten gedurende de eerste 2 jaren veel lager wanneer vergeleken wordt met gangbare pot longcanes. Er is vrij veel uitval door wortelziekten in het eerste jaar. Door geringe wortelopslag worden erg weinig nieuwe scheuten gevormd, waardoor de oogst in het 2e jaar nog lager is. Pas aan het eind van het 2e jaar zijn er voor sommige rassen voldoende sterk ontwikkelde nieuwe scheuten, wat doet vermoeden dat de oogst in het 3e jaar terug zal meevallen. Bij andere rassen, die in het eerste jaar veel uitval vertoonden, is de opkomst van nieuwe scheuten in het 2e jaar gering. Wat doet vermoeden dat voor deze rassen de oogst in het 3e jaar ook zal tegenvallen. 

De situatie is wel wat verschillende tussen de rassen en de herkomst van de longcanes, maar algemeen kan gezegd worden dat tijdens de eerste 2 jaar na aanplant de oogst erg tegenvalt. Door deze resultaten stijgt het besef nog meer dat er dringend nood is aan kwaliteitsvol biologisch frambozen plantgoed dat zonder ontheffing op bio percelen kan worden aangeplant. Het is dan ook één van de prioriteiten van ons proefcentrum om de volgende jaren werk te maken van dit biologisch frambozen plantgoed. In het kader van deze bevindingen is er alvast een projectaanvraag ingediend rond het opkweken van biologisch plantgoed.

Na deze toelichtingen vervolgden we onze weg naar het volgende proefveld. Hier werd een bemestingsproef met herfstframbozen besproken. Tijdens de zomermaanden Juli en augustus wordt er bij herfstframbozen vaak  geelverkleuring van de bladeren aangetroffen. 

Image

Tijdens dit project is nagegaan of deze geelverkleuring veroorzaakt wordt door een stikstof tekort. Door gefractioneerd stikstof te bemesten en dit op te volgen met analyses kan hierrond meer inzicht worden verkregen. Na 1 jaar is er weinig verschil zichtbaar tussen de gefractioneerde bemesting en de eenmalige 100% bemesting. Uit de analyses blijkt dat de geelverkleuring niet veroorzaakt wordt door een stikstof gebrek maar door een mangaan tekort. Dit mangaan gebrek is te wijten aan een stijgende bodem pH, afkomstig van de organische bemesting die steeds wordt gebruikt in biologische teelten. Deze vaststelling gaf aan dat de bodem pH best zorgvuldig kan worden opgevolgd om bovenstaande problemen te vermijden.

Als eindhalte werden we hartelijk ontvangen door Dorothea op Plukplek te Ternat. Hier werd on-farm een onkruidbeheersingsproef opgezet. Door de droogte was de onkruiddruk dit jaar erg laag. Maar bij evaluatie van de afgelopen twee jaar en de scheutgrootte van de nieuwe scheuten in rekening gebracht  blijkt afdekken met groencompost goede eigenschappen te bezitten om onkruid tegen te houden zonder plantgroei vermindering. Let wel op bij het gebruik van groencompost dat de bemestingswaarden niet overschreden worden en de bodem pH niet te fel stijgt.

Image

Meer info?
Sam Neefs
Tel: +32 (0)54/320846 
E-mail: sam.neefs@vlaamsbrabant.be

Image Image

 

 

kleinfruit
bodemvruchtbaarheid