/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Knopkruid onder het mes

Karel Dewaele (Inagro) en Benny de Cauwer (Ugent)

Knopkruid is op veel biologische groentebedrijven onkruid nummer één. In een eenjarig onderzoeksproject konden UGent, Inagro en ILVO knopkruid in Vlaanderen in beeld brengen en curatieve ingrepen nader onderzoeken. Het eindrapport is klaar. In dit artikel tonen we de belangrijkste resultaten uit de bemonstering van meer dan vijftig biologische percelen en de analyse van de verzamelde knopkruiden.

Qua maatregelen komen met de kennis uit dit luik enkele adviezen:

  • Beredeneer het gebruik van kerend bewerken. Ploegen is nuttig na een erg vervuilde teelt. Indien knopkruid succesvol onder controle gehouden is, is een niet-kerende bewerking aangewezen om de bestaande gewenste situatie te behouden.

  • Zorg zoveel mogelijk voor gewenste begroeiing gedurende het ganse knopkruidseizoen (15 maart - 15 november) en kies maximaal voor zwaardekkende, competitieve gewassen en groenbemesters. Teel liever geen weinig competitieve gewassen op percelen met zware knopkruiddruk. Implementeer in dergelijke gevallen tijdelijk grasklaver: 2 jaar tijdelijk grasland zet problemen met knopkruid terug dankzij de beperkte langlevendheid van de zaden.

  • Een hoge P-toestand in de bodem werkt de symbiose tussen het gewas en de micro-organismen in de wortelomgeving tegen en is gunstig voor een vlotte kieming, groei en reproductie van knopkruid. Streef naar een aangepaste bemesting.

Lees het volledige artikel hier.

De volledige resultaten vind je terug in het eindverslag van het project. 
Bekijk ook de presentatie.

In een volgend artikel gaan we dieper in op de optimalisatie van curatieve technieken (o.a. mechanische bestrijding).

Meer info?
Karel Dewaele
Tel: +32 (0)51 27 32 58
E-mail: karel.dewaele@inagro.be

 
 
akkerbouw
groenten