/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Waarschuwingsberichten aardappelplaag bio voor meer teeltzekerheid

Lieven Delanote (Inagro)

2018 is een laat seizoen. De vroegste aardappelen werden pas half april geplant en komen nu volop op. De laatste aardappelen werden half mei geplant. 

De weersomstandigheden zijn tot nader order grillig. Nat en warm weer wisselen elkaar af. In juni betekent dit ongetwijfeld plaagdruk. Door de late plantdata is de kans reëel dat plaaggevoelige rassen onvoldoende groeidagen hebben om tot voldoende productie te komen. 

In deze context blijft het gebruik van koper een belangrijk instrument om de teeltzekerheid te waarborgen voor wie geen resistente rassen teelt. Alternatieve biologische middelen met goede effectiviteit zijn op dit moment niet beschikbaar.

De waarschuwingsberichten ‘biologische aardappelteelt’ van PCA i.s.m. Inagro zijn een vaste waarde voor de Vlaamse biologische aardappeltelers. Deze zijn gericht op een efficiënte en optimale inzet van koper en houden rekening met een hogere plaagtolerantie van de biologische rassen. Ad hoc wordt ook ander teeltadvies (bv. beheersing coloradokever) meegegeven. De adviezen houden tegelijk rekening met de maximale hoeveelheid van 6 kg kopermetaal / ha die het lastenboek biologische landbouw voorschrijft. 

Zoals voorgaande jaren kunt u opnieuw op deze adviesdienst inschrijven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen volgende opties:

  • Beperkt abonnement: hiermee ontvangt u in 2018 op regelmatige basis een waarschuwingsbericht per mail met een gepast biologisch advies. Ad hoc wordt ingegaan op andere actualiteiten (bv. doorwas, loofdoding,…).
    De kostprijs hiertoe bedraagt € 64,66 (€ 61 + 6 % btw). 
  • Gewoon abonnement: hiermee bent u volwaardig lid van PCA en ontvangt u alle berichtgeving die vanuit PCA aan zijn leden wordt verstuurd. In surplus ontvangt u het waarschuwingsbericht biologische teelt per mail.
    De kostprijs hiertoe bedraagt € 96,46 (€ 91 + 6 % btw). 
  • Telers die reeds lid zijn van PCA, kunnen zich zonder meerkost aanmelden om het waarschuwingsbericht biologische teelt per mail te ontvangen.
    Aanmelden bij Inagro, afdeling Biologische Productie is wel noodzakelijk.

Inschrijven kan door het verschuldigde bedrag te storten op rekening van Inagro 068-0348300-97 met vermelding ‘bio waarschuwingsbericht aardappel’. 

Wil tegelijk bijgaand inschrijvingsformulier invullen en doorsturen naar Inagro, afdeling Biologische Productie: lieven.delanote@inagro.be .

Wie inschrijft op de waarschuwingsberichten kan ook gebruik maken van de PCA-webapplicatie voor de aardappelziekte. Middelen op basis van koper zijn opgenomen in de databank en de applicatie houdt rekening met het resistentieniveau van de ingegeven rassen. 

Meer info?
Lieven Delanote
Tel: +32 (0)51 27 32 50 
E-mail: lieven.delanote@inagro.be

 
akkerbouw