/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Bio Blad Bemesting: Redder in nood of veel geld voor weinig effect?

Louis Lippens (PCG)

De bodemkwaliteit bij net omgeschakelde telers is soms nog niet optimaal, maar ook telers die vaak met antiworteldoek werken kunnen problemen ondervinden voor bijbemesting. Daarom willen we in een nieuw CCBT-project nagaan of in deze situaties beroep kan gedaan worden op organische bladbemesting om de plant van de nodige voedingsstoffen te voorzien, alsook of de effecten van de bladbemesting opwegen tegen de kosten.

De proef die momenteel loopt, wordt uitgevoerd in een verwarmde kas op het PCG met komkommerplanten (Proloog op Azman). Er werd bewust gekozen voor deze teeltwijze en gewas, omdat mineralentekorten bij de snelgroeiende komkommer bij intensieve omstandigheden sneller zichtbaar zullen zijn.  Er werd geen basisbemesting of groencompost toegediend om een minder optimale bodemtoestand te simuleren, met uitzondering van de positieve controle. Gedurende de proef wordt de opbrengst, de gewastoestand en nutriëntenstatus opgevolgd met beoordelingen en staalnames. Uiteindelijk zal ook een kosten-batenanalyse opgemaakt worden.

Bij het vooronderzoek voor bladmeststoffen werd altijd terug gekoppeld naar Tuv Nord Integra, dat als controle organisatie duidelijkheid schepte over de toegelaten producten. We richtten ons op bladmeststoffen, geen plantversterkende middelen, waarbij de focus op stikstof en kalium ligt. Voor de proef selecteerden we 6 producten om toe te passen: Fructol Bio (BMS), Organic Plant Feed 7:2:3 eens met en eens zonder Fulvic 25 (PHC), Aminosol (Agrocentrum), Bioflora vloeibaar en Protifert (Orgamé). De toepassing verloopt zoals door de producent/leverancier aangegeven.  

Zoals verwacht konden de planten in de eerste weken volop gebruik maken van de aanwezige voedingsstoffen in de bodem hier. Nu zien we echter dat deze voorraad uitgeput raakt en worden gebreken merkbaar. Er vonden reeds behandelingen plaats, maar het is momenteel nog te vroeg om verschillen vast te stellen. 

Meer info?
Louis Lippens
Tel: +32 (0)9 381 86 86 
E-mail: louis@pcgroenteteelt.be

 
beschutte teelt