/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - apr2018

Image

Beste lezer,

CCBT informeert je maandelijks over het praktijkonderzoek voor biolandbouw in Vlaanderen. 

Indien je hieronder klikt op een titel kom je op onze website terecht waar je het volledige artikel kan bekijken.
Zoek je specifieke info? Typ dan je zoekwoord in de balk rechtsboven op onze website.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be@BIOpraktijk


Rassenproef bio winterprei 2017: Cherokee opnieuw opbrengsttopper

In de biologische preiteelt is de rassenkeuze het voornaamste instrument ter beheersing van ziekten en sleet. In 2017 ging het seizoen droog van start en waren trips en roest sterk aanwezig. In de winterprei haalde de biologische Cherokee een prima resultaat naast referenties Aylton en Pluston. Lees meer...


Eerste preimineervliegen vastgesteld, vroege eerste vlucht

De eerste preimineervliegen werden al vastgesteld op een perceel winterprei in Sint-Katelijne-Waver vorige week. Ook in monitoringskooien bij de proefcentra in Beitem en in Sint-Katelijne-Waver waar gevonden poppen waren ingebracht, zijn al volwassen vliegen waargenomen. Deze waarnemingen zijn een indicatie dat de eerste vlucht van de preimineervlieg is gestart. Lees meer...


Voederwaarde GPS beter dan je denkt

Gehele planten silage (GPS) van granen eventueel in combinatie met erwten en veldbonen vormt een belangrijk onderdeel in de rantsoenen van biologische herkauwerbedrijven. Ervaringen in de praktijk geven aan dat de voederwaarde wellicht hoger is dan wat kuilanalyses aangeven. Inagro onderzocht dit in het kader van een CCBT-project. Lees meer...


Vlaanderen loopt warm voor bataat

Half mei is het zover, dan komt het plantmateriaal van bataat toe op PCG en worden de geplande proeven voor 2018 aangelegd. Met de warmere temperaturen in het vooruitzicht hopen we alvast dat niet alleen de teler maar ook de bodem warm loopt voor bataat. Lees meer...


Knolselder 2017: Biologische rassen leveren kwaliteit

Selderroest (Septoria) was vrijwel afwezig in het opmerkelijk droge seizoen 2017. In deze rassenproef biologische knolselder was vooral de inwendige knolkwaliteit een aandachtspunt. Onder meer de biologische rassen Ibis, Rowena en Balena legden goede resultaten neer. Lees meer...


Rassen aardbeien 2017

Op 29 maart stelden de onderzoekers van Proefcentrum Pamel hun onderzoeksresultaten van 2017 voor. De rassenkeuze voor aardbeien was één van de centrale thema’s. Lees meer...


Bioboeren wisselen ervaring uit over vernietigen groenbemesters bij start nieuwe seizoen

Groenbemesters mechanisch vernietigen vergt een beredeneerde en strategische aanpak. Tijdens een eerste bijeenkomst van de ondernemersgroep ‘vaste rijpaden’ wisselden vijftien biologische telers hun ervaringen uit. We waren te gast bij Pieter en Heidi Vandooren-Verhelst in Hooglede. Lees meer...


Ken je knolletjes: resultaten consumentenenquête

Op 1 januari 2017 is het project ‘Zin voor innovatie: start met nieuwe teelten!’ aangevat in het Leader-gebied Vlaamse Ardennen. Binnen dit project willen we telers laten kennismaken met nieuwe, nog ongekende soorten die potentieel bieden voor onze regio. Om te bepalen op welke teelten kan ingezet worden is het belangrijk dat om de interesse en aankoopbereidheid van de consument in nieuwe soorten te kennen. Lees meer...


Studiereis Noord-Frankrijk september 2018

In navolging van de inspirerende studiereis naar Denemarken in 2016 organiseren BioForum en CCBT dit jaar opnieuw een studiereis voor bioboeren! In september 2018 trekken we naar Noord-Frankrijk (région Hauts-de-France) voor een driedaagse trip waarbij we een 7 à 8 tal biobedrijven willen bezoeken. De nadruk zal liggen op akkerbouw, groenten, veehouderij (melkvee), samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en eventueel een permacultuurbedrijf. Heb jij interesse om mee te gaan? 


En verder:

  • Ken jij een interessante buitenlandse brochure over biolandbouw die een Nederlandse vertaling waard is? Laat iets weten aan carmen.landuyt@ccbt.be!

  • SAVE THE DATE: Op 18 september gaat de netwerkdag 'Techniek in bio tuinbouw' door! De locatie wordt binnenkort bekendgemaakt... 

  • Vraag voor de wetenschap? Stel nog tot 27 mei je vraag via https://www.vraagvoordewetenschap.be/

  • Ken je het Stalboekje Varkens al? over natuurlijke gezondheidszorg voor varkens...

  • Steun nodig voor een kleinschalig maatschappelijk project? Dien een aanvraag in bij Triodos Fonds

  • Volg BIOpraktijk nu ook op Facebook!