/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Vijf nieuwe CCBT-projecten van start

Carmen Landuyt (CCBT)

Dankzij de jaarlijkse subsidie van de Vlaamse overheid heeft CCBT ook dit jaar vijf nieuwe praktijkgerichte onderzoeksprojecten voor de bio landbouw kunnen goedkeuren. De leden-proefcentra zullen onder andere inzetten op het verbeteren van de groeikracht van het nieuwe appelras Natyra, de preventie en beheersing van aardvlooien, het optimaliseren van energierijke teelten voor bio melkvee, de ideale bemestingsstrategie voor herfstframbozen en het onderzoeken van de meerwaarde van bio bladbemesting in de serre. 

Binnen CCBT wordt veel belang gehecht aan de vraagsturing van projecten. Jaarlijks wordt in het najaar tijdens verschillende telersbijeenkomsten de vinger aan de pols gehouden om zo de belangrijkste vragen, problemen en ideeën bloot te leggen. De leden-proefcentra van CCBT gaan hier vervolgens mee aan de slag om in samenwerking met de deelsector een project in te dienen.

Dit jaar werden vijf praktijkgerichte projecten goedgekeurd:

Optimalisatie energieteelten voor een evenwichtig herkauwer rantsoen
Binnen dit project wil Inagro de ruwvoedermelkproductie verhogen door het optimaliseren van de biologische maïsteelt. Maïs is een bron van bestendig zetmeel, wat een meerwaarde kan zijn in het rantsoen. Een aangepaste rassenkeuze, rijafstand en onkruidbestrijding kunnen de teelt haalbaarder maken. (Contact: luk.sobry@inagro.be)

Aardvlooien uitgevlooid
Aardvlooien kunnen vraatschade veroorzaken op jonge planten uit de kruisbloemenfamilie (o.a. koolsoorten, koolzaad, rucola, raapstelen, radijs, …). Inagro gaat werken aan een aangepaste beheersingsstrategie met nadruk op de preventieve aanpak!(Contact: joran.barbry@inagro.be)

Optimalisatie van de groeikracht bij Natyra
Natyra is een beloftevol appelras in de biologische teelt, omwille van de goede smaak en bewaarbaarheid. Helaas kent het ras soms een zwakke groeikracht. Pcfruit test in meerdere on farm proeven enkele groeibevorderaars en organische mestvormen uit. (Contact: jef.vercammen@pcfruit.be)

Optimaliseren bemesting herfstframbozen onder bescherming
Herfstframbozen vertonen vaak vroegtijdig gebreksverschijnselen. Met het zoeken naar een slimme bemestingsstrategie wil Proefcentrum Pamel de telers hierin bijstaan. De nadruk ligt op het interpreteren van (tussentijdse) analyseresultaten en hoe hierop best kan ingespeeld worden. (Contact: yves.hendrickx@vlaamsbrabant.be)

Bio Blad Bemesting: redder in nood of veel geld voor weinig effect?
Net omgeschakelde glastelers, bij wie de bodemkwaliteit nog niet optimaal is, of glastelers die werken met antiworteldoek, waardoor een bijbemesting minder evident wordt, zijn nieuwsgierig naar de meerwaarde van bladbemesting. Aan de hand van dit project wil PCG nagaan of in bepaalde situaties het effect van een bladbemesting opweegt tegen de kostprijs. (Contact: louis@pcgroenteteelt.be en justine@pcgroenteteelt.be)

Indien je geïnteresseerd bent in deze projecten kan je je steeds gratis abonneren op de elektronische nieuwsbrief BIOpraktijk (via www.biopraktijk.be). 

CCBT en partners plannen dit jaar ook opnieuw een netwerkdag ‘Techniek in de bio tuinbouw’ en een buitenlandse studiereis voor landbouwers, die beide in september zullen doorgaan. 

Meer info?
Carmen Landuyt (CCBT)
Tel.: +32 (0)9 381 86 86
Contactpersoon: carmen.landuyt@ccbt.be

 

Image

herkauwers
pitfruit
kleinfruit
beschutte teelt
groenten