/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Rassen broccoli zomer bio teelt 2017: Stresstest voor vroege rassen

Karel Dewaele, Lieven Delanote, Johan Rapol (Inagro)

Het zeer droge seizoen 2017 werd een echte stresstest voor de rassen in deze zomerteeltproef zonder irrigatie en lagere bemesting. De late rassen Parthenon en Triton haalden voordeel uit de regen van augustus. Vroeg ras Covina haalde de beste opbrengst en leverde kwaliteit. Chronos en Ironman waren minder productief maar niettemin kwalitatief. 

In de biologische teelt steunen we op robuuste variëteiten. Broccoli heeft net als bloemkool voldoende stikstof en water nodig om tot een goede opbrengst te komen. Er is de vrees dat tekorten in de toekomst vaker zullen voorkomen dan voorheen, door de mestwetgeving en de klimaatverandering. Niet alle biologische telers hebben immers de mogelijkheid om te corrigeren.

Proefopzet

In deze rassenproef lokten we bewust droogtestress en stikstoftekort uit. We irrigeerden niet en bij enkele extra objecten lieten we de startbemesting bij planten achterwege (zie Tabel 1). Voor de proef werden enkel gangbare, niet behandelde zaden aangeboden.

Late rassen in het voordeel

Droogte was een grote stressfactor en beperkte de opbrengst tot gemiddeld 9,4 ton/ha (94 kg/are). Het stukgewicht was algemeen te laag (gemiddeld 347g). Enkel de late rassen Parthenon en Triton konden van de regen in augustus gebruikmaken om op het oogsteinde nog een fractie schermen boven 500g aan te maken. Parthenon leek eind juli bovengemiddeld te lijden onder de droogte en kwam gemiddeld uit in opbrengst. Triton presteerde beter.

Het vroege ras Covina haalde de beste opbrengst met een gemiddeld stukgewicht boven 400g. Chronos en Ironman kwamen gemiddeld uit en leverden kwalitatieve schermen. Naxos groeide sterk maar scoorde kwalitatief minder. SGD93888 leek droogtegevoelig en had vrij veel doorwas. Batory had in deze omstandigheden weinig groeikracht en kwam laag uit in opbrengst.

Bij de objecten zonder startbemesting (organische korrel aan 50 kg N/ha in de rij) waren er kleine, niet significante verschillen in gewasstand en N-residu. De schermvorming begon later en er waren kleine verschillen in opbrengst (gemiddeld -8% t.o.v. bijbemest bij start).

Lees het volledige verslag hier

Meer info?
Karel Dewaele
Tel: +32 51 27 32 58
E-mail: karel.dewaele@inagro.be

Image

CCBT-project ‘Robuuste Rassen – R²’

Robuuste rassen hebben een goede tolerantie tegen ziekten en plagen, realiseren een goede nutriëntenefficiëntie en zijn weerbaar tegen diverse stressfactoren. In de literatuur en in het onderzoek zijn er verschillende referenties die aan deze uitdaging tegemoet komen. In dit project toetsen we vier concrete cases (CCP’s in graan, rassenmengsels in aardappel, N- en waterefficiënte broccoli en buitenteelt tomaat) aan de Vlaamse praktijk in de biologische landbouw.

 
 
 
groenten