/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - jan2018

Image

Beste lezer,

CCBT wenst je een gezond en vruchtbaar jaar! 

Ook in 2018 informeren we je maandelijks over het praktijkonderzoek voor biolandbouw in Vlaanderen. 

Indien je hieronder klikt op een titel kom je op onze website terecht waar je het volledige artikel kan bekijken.
Zoek je specifieke info? Typ dan je zoekwoord in de balk rechtsboven op onze website.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be@BIOpraktijk


Composteren en fermenteren

Zowel composteren als fermenteren zijn interessante technieken om reststromen te verwerken en de kringloop op het bedrijf te sluiten. Wat houden deze processen juist in? En op welke manier kan je er zelf mee aan de slag? Eind november werd daarover op het PCG een studiedag georganiseerd. Het verslag van deze studiedag is nu beschikbaar! Lees meer...


Innovatieve gewassen: vele kleintjes maken een groot!

In navolging van yacon en bataat probeerde PCG in 2017 enkele - weliswaar kleinere - minder gekende knolgewassen uit. Naast de aardappel en de yacon zijn er nog verschillende andere gewassen die het Andesgebied als hun moederland mogen beschouwen. Het gaat dan onder meer om oca of knolklaverzuring (Oxalis tuberosa), ulluco (Ullucus tuberosus) en mashua of knolcapucien (Tropaeolum tuberosum). Tijdens een eerste test bekeken ze of het haalbaar is om deze gewassen met succes te telen in de Kruishoutemse zandgrond. Lees meer...


Rassen bio zomertarwe 2017: zonder neerslag naar een goed (bak)resultaat

Voor het telen van biologische bakwaardige tarwe wordt er vaak gekozen voor zomertarwe in plaats van wintertarwe. In 2017 beheerste de droogte het groeiseizoen. De opbrengst was vrij goed en kwalitatief. De resultaten van de verschillende rassen leunden dicht bij elkaar aan. Lees meer...


Tomaten in openlucht? Investering in koepel loont duidelijk de moeite!

PCG evalueerde een aantal robuuste rassen tomaat op hun capaciteiten voor teelt in open lucht. Uit het onderzoek blijkt dat buitenteelt tomaat toch moeizaam verloopt met het huidige rassenaanbod, ondanks het droge jaar. Alle rassen zagen er in open lucht veel ongezonder uit dan de planten in koepelteelt, en waren veelal sterk aangetast door Phytophthora. De opbrengst was dan ook twee tot drie keer hoger in koepelteelt dan in open lucht. Lees meer...


Rassenproef prei late herfst biologische teelt 2017

In de biologische preiteelt is de rassenkeuze het voornaamste instrument ter beheersing van ziekten en sleet. In 2017 ging het seizoen droog van start en waren trips en roest sterk aanwezig. Biologisch beschikbare rassen bewijzen zich als alternatief voor het standaardras Poulton. Lees meer...


Zaaipapier voor de teelt van biologische veldsla in koepel: veel rompslomp voor weinig resultaat?

Gebruik van zaaipapier kan de tijd die nodig is voor het uitzaaien van veldsla drastisch inperken. Bovendien zouden onkruiden tegengehouden worden door de dubbele papierlaag. Met deze demonstratieproef wilden we nagaan of zaaipapier nuttig kan zijn in de teelt van biologische veldsla in koepel. Aangezien het zaad bij het gebruik van zaaipapier best afgedekt wordt, hebben we eveneens nagegaan welk afdekmateriaal het meest geschikt is. Lees meer...


Bodemonderzoek op het wereldcongres voor biologische landbouw in New Delhi, India

Het IFOAM Organic World Congress is een driejaarlijks evenement dat landbouwers, wetenschappers, marktspelers en beleidsmedewerkers samenbrengt voor het delen van ervaringen, innovaties en kennis en waar men zich beraadt omtrent de richting waarin de biologische sector hoort uit te gaan. India was het gastland voor de negentiende editie. India telt meer dan 600.000 biologische telers en bepaalde deelstaten kiezen resoluut voor de biologische landbouw (bv Sikkim). Bodemonderzoeker Koen Willekens was erbij en brengt verslag uit. Lees meer...


Wat wil jij in september op de netwerkdag zien?

Herinner je je nog de vorige editie van de Netwerkdag op de Grenshoeve? In september 2018 organiseren de partners van CCBT opnieuw een Netwerkdag ‘Techniek in de bio tuinbouw’, met velddemonstraties en workshops voor kleine en middelgrote bedrijven. De locatie staat nog niet vast, maar voor de thema’s en demo’s willen wij alvast rekening houden met jouw interesses! Lees meer...


Planning studiereis 2018

In navolging van de inspirerende studietrip naar Denemarken organiseren BioForum en CCBT in 2018 opnieuw samen een studiereis voor biologische telers en sectorgerelateerden. Heb je zin om mee te gaan? Bij de keuze van het land en de bedrijven die we dit jaar gaan bezoeken nemen we graag jullie input mee! Lees meer...


En verder:


 

AGENDA