/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Nieuwe doorstart voor biologisch zaaizaad in België

Lieven Delanote, Karel Dewaele (Inagro) en Justine Dewitte (PCG)

Biologisch zaaizaad staat opnieuw op de agenda. Op 8 november organiseerden de Vlaamse en Waalse overheid een gezamenlijke expertgroep. Ook Inagro en PCG brachten hun expertise in. 

Nieuwe indeling van de gewassen 

Biologisch zaaizaad is een belangrijk thema in de biologische teelt. De Europese en Belgische wetgeving stuurt al langer aan op een verplicht gebruik. In veel gevallen is ontheffing voor niet chemisch behandeld zaaizaad echter nog de regel. De databank www.OrganicXseeds.be geldt als officiële referentie in België. Alle zaadhuizen worden uitgenodigd om hun aanbod voor biologisch zaaizaad op deze databank kenbaar te maken. Voor rassen die op de databank zijn aangemeld moet steeds biologisch zaaizaad worden gebruikt. Voor gewassen met een voldoende ruim biologisch aanbod van kwalitatief goede rassen kan het gebruik van biologisch zaaizaad verplicht worden. Deze gewassen worden op ‘niveau 1’ ingedeeld. In 2015 werden voor het eerst enkele gewassen op niveau 1 ingedeeld. Gewassen met een goed, maar ontoereikend aanbod van biologisch zaaizaad worden op ‘niveau 2’ ingedeeld. Voor deze gewassen kan een ontheffing voor het gebruik van gangbaar niet chemisch behandeld zaaizaad worden aangevraagd mits de nodige motivatie. Wat niet in niveau 1 of 2 wordt ingedeeld, komt in niveau 3 terecht. Voor deze gewassen volstaat een eenvoudige melding als gangbaar zaaizaad wordt gebruikt. Tijdens de expertgroep werden alle gewassen overlopen en opnieuw ingedeeld. Tijdens een constructief overleg met zaadhuizen, experts en sectororganisaties werd de teeltzekerheid voor de teler vooropgesteld. De Vlaamse overheid heeft de ambitie om deze lijsten begin december te publiceren. Deze nieuwe indeling is dan meteen geldig. Meer info over biologisch zaad en de databank vind je op https://www.organicxseeds.be/

Een nieuwe dynamiek in de akkerbouw

In de voormiddag waren de akkerbouwgewassen en de voederteelten aan de orde. In tegenstelling tot onze buurlanden is het officiële aanbod op de databank doorgaans zwak. Vooral Biosano brengt er een breed aanbod van het Duitse Camena. Hierin komt komende jaren wellicht verandering. Naast het Waalse SCAM, waren AVEVE, Limagrain en Jorion-PhilipSeeds op de expertgroep aanwezig. Zij willen komende jaren een actief aanbod biologisch zaaizaad brengen via hun gebruikelijke distributiekanalen. De eerste eigen vermeerdering van biologische granen werd uitgezaaid. Ook voor maïs en voedergewassen wordt voor komend jaar een aanbod ontwikkeld. Dit een belangrijke ontwikkeling ten gunste van de sector. In de aardappelteelt werkt Binst verder aan zijn biologisch programma.

Sterk aanbod voor enkele groenten

In de groenteteelt is er al langer een breed aanbod van biologische zaden dankzij het engagement van meerdere (prominente) zaadhuizen. In 2015 werden een aantal groenten al ingedeeld in niveau 1. Deze lijst is grotendeels bevestigd. De nieuwe lijst wordt begin december gepubliceerd.

Voor een aantal gewassen was er een belangrijke discussie of ze al dan niet op niveau 1 kunnen worden ingedeeld. Voor sla werd hiervan alsnog afgezien om voldoende flexibel te kunnen reageren op een doorbraak van de Bremia-resistenties. Ook bij prei ontstond een geanimeerde discussie. Vitalis en Bejo maken sterke vooruitgang in hun verdelingsprogramma en bieden voor enkele rassen biologisch zaaizaad aan. Dit blijkt ook uit de rassenproeven van Inagro. Kan hier komende jaren een stap vooruit gemaakt worden ? 

Meer info?
Lieven Delanote of Karel Dewaele
Tel: +32 51 27 32 50
E-mail: lieven.delanote@inagro.be of karel.dewaele@inagro.be

 

 
beschutte teelt
groenten
biodiversiteit