/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

In de aanval tegen Cladosporium met resistente rassen

Justine Dewitte (PCG)

Het rassenaanbod trostomaat geschikt voor biologische productie varieert beetje bij beetje. Bepaalde rassen die tot enkele jaren geleden als standaard werden aanschouwd, komen door de stijgende druk van Cladosporium mogelijks minder goed uit proefopstellingen. Als we rekening houden met een sortering van grof naar fijn, komen volgende rassen het best uit de rassenproef trostomaat bio 2016: Foundation (Bayer), Sevance (Monsanto) en Tovit 1433 (Enza) en 72-720 (Rijk Zwaan).

Sinds enkele jaren steekt Cladosporium fulvum (synoniemen Fulvia fulva of Passalora fulva) terug de kop op. Deze ziekte treft voornamelijk bioteelten. Er werden reeds proeven uitgevoerd met middelen waarvan een werking verwacht werd, of via het aanhouden van extreme klimaatsturing (opzoeken van hoge temperaturen om de schimmel af te doden). Helaas garandeerden geen van beide technieken een goed resultaat. Enkele jaren geleden kwamen de eerste “terug” resistente rassen op de markt. In deze proef uit 2016 werd nagegaan of er ondertussen al meer resistente rassen ontwikkeld werden bij de verschillende zaadhuizen. En welk ras dan een goed compromis vormt tussen opbrengst, resistentie en kwaliteit.

Er werden 9 rassen in 4 herhalingen aangelegd in proef. Alle rassen werden geënt op Fortamino (Vitalis).

Als teler is het uiteraard vanzelfsprekend om een ras binnen het juiste segment van sortering te kiezen, naargelang de afzet verlangt. Bij de grove sortering is Foundation (Bayer) zeker een geschikt ras. Bij de middel sortering komt Sevance (Monsanto) als topper naar voor in productie. Wanneer de voorkeur echter uitgaat naar een nog net iets minder gevoelig ras naar witziekte en Cladosporium, blijkt E15M.40763 (TOVIT 1433) (Enza) een goed compromis. Binnen het segment van de fijne sortering komt 72-720 RZ (Rijk Zwaan) als beste uit de proef door zijn goede opbrengst gecombineerd met een goede ziekteresistentie voor wat betreft witziekte en Cladosporium. Het ras Cappricia (Rijk Zwaan), dat voorheen nog frequent gezet werd als standaardras, komt onverwacht minder goed uit de proef. 

Het ras Tica (Bingenheimer) kan naar productie niet tippen aan de rassen die speciaal voor verwarmde kas veredeld zijn, maar blijkt samen met Extension (Bayer) de vruchten met de hoogste brixwaarde te hebben.

Lees het volledige verslag met een bespreking per ras hier

Meer info?
Justine Dewitte (PCG)
Tel: +32 9 381 86 86
E-mail: justine@pcgroenteteelt.be

 
 
beschutte teelt