/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Neem voldoende bodemstalen!

PCG en Inagro

Ook in 2017 geldt er in de groenteteelt de verplichting om bodemanalyses voor stikstofadvies te laten uitvoeren in groenten uit groep I en II in ‘een voor de teelt relevante periode’ !

Op uw mestbankloket werd recent een overzicht van de door u reeds genomen stalen gepubliceerd. Hierop kan u ook zien hoeveel stalen u dient te nemen en of u dus in orde bent of niet. Controleer ook of dit overzicht volledig is. Als u nog stalen moet nemen, doe dit dan zo snel mogelijk in teelten die nog in het veld staan (zodat relevantie kan aangetoond worden).

Er mag nog bemest worden met organische korrelmeststoffen tot half november in teelten die nog op het veld staan en waarvoor een recente bodemanalyse met advies (genomen na half augustus) aangeeft dat bemesting nodig is. Stalen worden best niet later genomen dan eind oktober. Het is echter zeer de vraag of deze bemesting nog zinvol is.

Daarnaast is op 1 oktober de controleperiode voor nitraatresidu van start gegaan.

Wanneer u op uw bedrijf één of meer staalnames moet laten uitvoeren, dan kan u dit eveneens terugvinden bij uw gegevens op het Mestbank-loket. Contacteer tijdig een erkend labo voor nitraatresidubepaling aan de hand van het aanvraagformulier dat u op het e-loket terugvindt. N-residu stalen moeten voor 15 november worden genomen.

Meer info?
Jana Van Steenkiste, Justine Dewitte (PCG), Lieven Delanote (Inagro)
Tel: +32 9 381 86 86 (PCG) of +32 51 27 32 50 (Inagro)
E-mail: jana@pcgroenteteelt.be, justine@pcgroenteteelt.be, lieven.delanote@inagro.be

 
akkerbouw
groenten
bodemvruchtbaarheid