/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Gewasbescherming centraal tijdens geleid bezoek vruchtgroenten

Jenny Neukermans (PCG)

Vrijdag 25 augustus organiseerde het PCG een geleid bezoek rond het thema ‘Biologische gewasbescherming voor de gangbare en biologische teelt van tomaat en komkommer’. Zo’n dertig sectorgerelateerden woonden het bezoek bij.

In het kader van het LA-traject ‘Beheersing van Didymella bryoniae (Mycosphaerella) in de teelt van komkommer’ gaf Stefaan Fabri (PSKW) duidelijk weer wat Mycosphaerella is, hoe je deze schimmel kan herkennen en hoe je een aantasting kan voorkomen en/of beheersen. Mycosphaerella is al vele jaren één van de belangrijkste problemen in de komkommerteelt. De schimmel kan alle bovengrondse delen infecteren, waarbij vruchtrot de grootste economische schade veroorzaakt.

Onderzoekers van het PCG gaven een algemeen overzicht van biologische gewasbescherming in vruchtgroenten. Het gebruik van biologische maatregelen om ziekten en plagen te bestrijden of onder controle te houden van is een belangrijk basisprincipe in de biologische teelt. Maar ook in de gangbare teelt kan biologische gewasbescherming een goed alternatief vormen voor chemische bestrijding in het kader van de geïntegreerde gewasbescherming (IPM).

Tijdens de rondgang in de serres lichtten Robin Van Havermaet en Jenny Neukermans (PCG) de huidige stand van zaken binnen het onderzoek rond biologische gewasbescherming in tomaat toe dat kadert in het Interreg-V-project ‘BIOPROTECT (SMARTBIOCONTROL)’. De aanwezigen konden de resultaten bekijken van de proeven naar de efficiëntie van bio-middelen tegen Botrytis en tegen witziekte in tomaat. Hieruit konden we afleiden dat biologische bestrijdingsmiddelen zoals spuitzwavel en Karma een goede werking hebben tegen witziekte in tomaat.

De bezoekersgids met alle informatie over de besproken proeven is te downloaden op www.pcgroenteteelt.be.

Meer info?
Jenny Neukermans (PCG)
Tel: +32 (0)9 381 86 85 
E-mail: jenny@pcgroenteteelt.be

 
beschutte teelt