/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Bataat telen in Vlaanderen

Annelien Tack (PCG)

De laatste jaren is er veel interesse voor de teelt en consumptie van bataat, bij ons beter gekend als de ‘zoete aardappel’. Deze knollen zijn op enkele jaren tijd een vaste waarde geworden in het assortiment van de Vlaamse supermarkten en de verwerkende industrie. Ondanks dit succes, is de teelt van bataat in Vlaanderen nog heel erg beperkt.

Hoewel de interesse in de teelt en consumptie van bataat duidelijk in de lift zit, ontbreekt nog de nodige know how om reeds op grote schaal te kunnen produceren. Ondanks dat er reeds veel gekend is over deze teelt in de huidige productielanden, is het cruciaal dat deze informatie aangepast wordt aan de Vlaamse klimatologische en bodemkundige omstandigheden en vertaald wordt naar de sector. 

In oktober 2017 gaat een nieuw La-traject van start dat de uitbouw van de teelt van bataat in Vlaanderen beoogt, zowel op teelttechnisch als economisch vlak, om te komen tot een geschikt product voor afzet via verse markt en verwerkende industrie. 

Om dit doel te bereiken wordt in het project ingezet op verschillende deelaspecten: de productie van kwalitatief plantmateriaal, optimalisatie van de teelttechniek, demonstratie van teeltmechanisatie, gefundeerde rassenkarakterisatie (gebruikswaarde, kwaliteit en functionaliteit) en een studie van de economische haalbaarheid van de teelt in Vlaanderen.

Het La-traject wordt gecoördineerd en uitgevoerd door het PCG in samenwerking met het PCA.

Meer info?
Annelien Tack
annelien.tack@pcgroenteteelt.be
tel 09 381 86 86

Image
akkerbouw