/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Heeft u ook een idee? Stel uw eigen quick win project voor!

Vaak ontbreekt het niet aan kennis en deskundigheid maar wel aan financiële middelen om nieuwe technologieën te ontwikkelen. Daarom stelt Resoc Westhoek, via Agreon, dit jaar een budget van 30.000 euro ter beschikking voor de uitwerking van enkele quick win projecten. Deze kleinschalige praktijkgerichte projecten geven de essentiële impulsen aan West-Vlaamse KMO’s om innovatieve agrocleantech ideeën verder uit te werken tot praktijkrijpe technologieën.

Met de realisatie van deze projecten wil Agreon de bedrijvigheid in de regio rond agrocleantech stimuleren.

Het aanvraagformulier en reglement van de quick win projecten kunt u opvragen bij Inagro.
 

Maar wat is een quick win project?

Een quick win is een kleinschalig praktijkgericht project waar een innovatief agrocleantech idee wordt uitgewerkt tot een praktijkrijpe technologie.

Onder ‘agrocleantech’ verstaan wij alle producten of technologieën die het voor land- en tuinbouw mogelijk maken om op een duurzamere manier om te gaan met de productiemiddelen bodem, water, nutriënten, lucht, landschap, omgeving, … .

Het project wordt gerealiseerd door samenwerking tussen een (kandidaat) KMO, die de techniek ontwikkelt, een land- of tuinbouwer, die het nodige advies levert, en een kennis-of onderwijsinstelling, die het project wetenschappelijk ondersteunt. Voorwaarde is dat ofwel de KMO ofwel het land- of tuinbouwbedrijf moet gelegen zijn in de regio Westhoek en dat de kennis- of onderwijsinstelling partner is van de groep O&O* binnen Agreon.

*Inagro, Vives, PCLT, HoWest, KULeuven, UGent, ILVO, VTI Poperinge.

Deze projecten hebben als doel om een agrocleantech concept (product/techniek) dat nog in de idee-fase zit, versneld tot de pilootfase te brengen. Het project resulteert uiteindelijk in een proefopstelling/pilootinstallatie bij voorkeur in de praktijk (op een landbouw- of tuinbouwbedrijf). De quick win moet op korte termijn (± 1 jaar) uitvoerbaar zijn.

In 2013 stelt Resoc Westhoek een bedrag van € 30.000 ter beschikking voor de uitvoering van enkele quick win projecten. Binnen dit budget is ruimte voor goedkeuring van minimaal 4 projecten met een maximum budget per project van 15.000 euro. Dit bedrag kan worden ingezet voor werkingskosten. Personeelskosten worden gedragen door de projectindieners zelf. Belangrijke criteria voor de jury zijn: haalbaarheid, praktijkgericht/vraaggedreven, innoverend karakter vs risico, kwaliteit en gevraagde budget.

Voor meer info, neem contact op met stefaan.serlet@inagro.be of T 051 27 32 24.