/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Rassenaanbod bioteelt peterselie in tunnel najaar voldoende ruim

Peterselie is niet de makkelijkste teelt tijdens het najaar in koepel. Talrijke ziektes kunnen opduiken door stijgende luchtvochtigheid. Bladvlekkenziekte of Septoria petroselini is voornamelijk te herkennen door een verdroogd uiteinde van de blaadjes die tevens bruin verkleuren. In het verdroogde weefsel vindt men sporenhoopjes. Daarnaast vormt valse meeldauw ook gevaar. Bij valse meeldauw ontstaan bleke vlekken, het blad verkleurt geel en aan de bladonderzijde ontstaat, vooral bij vochtig weer, een grijswit schimmelpluis. De ziekte kan enkel preventief aangepakt worden door aangepaste klimaatregeling. Toch is dit in koepel niet altijd even evident. Aan de hand van een rassenproef werden de kwaliteiten (opbrengst, resistenties, …) van de aangeboden rassen nagegaan.

Klik hier voor het verslag.

 

Meer info?
Justine Dewitte (PCG)
TEL: 09 381 86 86 
E-mail: justine.dewitte@proefcentrum-kruishoutem.be

kruiden