/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Europees project LowInputBreeds zoekt naar de ideale rassen voor de biologische veehouderij

Het grootschalige Europese FP7-project LowInputBreeds is van start gegaan in 2009 en loopt nog tot 2014. 21 projectpartners werken samen aan de ontwikkeling van integrale fokkerij en management strategieën ter verbetering van diergezondheid en voedselkwaliteit.

Bekende partners binnen het project zijn o.a. FIBL, INRA, Wageningen UR en Louis Bolk Instituut. Newcastle University (UK) is coördinator van het project.


Het project focust op 6 grote veehouderij systemen: melk- en vleesvee, melk- en vleesschapen, varkens en leghennen. Recente studies hebben aangetoond dat rassen, ontwikkeld voor ‘high input’ productiesystemen te weinig focussen op eigenschappen als ‘robuustheid’, die nodig zijn in biologische en lage-input prodcutiesystemen. Momenteel zijn slechts enkele fokkerijconcepten beschikbaar die focussen op low input systemen, zoals extensieve begrazing en het gebruik van een vrije uitloop.

Eén van de subprojecten zoekt naar betere biologische en ‘lage input’ productiesystemen voor leghennen. Voor niet-kooisystemen (en zeker uitloop) is wellicht een andere type kip nodig dan voor kooien. Onderzoekers uit Zwitserland (FiBL) en Nederland (Wageningen UR Livestock Research en Louis Bolk Instituut) werken hiervoor samen met het pluimveefokbedrijf Institut de Sélection Animale (ISA, Hendrix Genetics) in Frankrijk. Doel is om helder te krijgen aan welke specifieke eisen een uitloopkip moet voldoen. In 2013 werden in Nederland en Zwitserland telkens 20 biologische en 20 conventionele bedrijven met vrije uitloop bezocht. Met deze gegevens werd een grote dataset samengesteld, die momenteel geanalyseerd wordt. Het doel hiervan is inzicht krijgen in de relaties tussen genotypes, eigenschappen van de opfok, management van het bedrijf, productie en conditie van de hennen en kwaliteit van de eieren.

Alle resultaten en publicaties vanuit het project kunnen teruggevonden worden op de website: www.lowinputbreeds.org

Laatste nieuwsbrief uit het project

Archief van de nieuwsbrieven

Artikel bioKennis: Juiste kip voor uitloop:
http://www.biokennis.nl/Nieuws/Pages/Juistekipvooruitloop.aspx

Meer info?
Ferry Leenstra, Wageningen UR Livestock Research
Ferry.Leenstra@wur.nl 

herkauwers
pluimvee
varkens