/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Testveld zonnepanelen op Inagro—Proefbedrijf Biologische landbouw: resultaten eerste jaarhelft 2013

Inagro legde in 2012 een testveld voor zonnepanelen aan op de loods van het proefbedrijf biologische landbouw. De eerste resultaten tonen duidelijke verschillen.

Eens de beslissing genomen is om PV-panelen te plaatsen op het dak, moeten er keuzes gemaakt worden. Kies ik voor poly- of monokristallijn? Kies ik de goedkoopste, de duurste of een middenklasse paneel? Een centrale omvormer of een individuele? Om over deze kwesties correcte informatie te kunnen meegeven, installeerde Inagro PV-panelen op één van zijn loodsen. De zonnepanelen werden verdeeld in drie velden: 1 testveld en twee productievelden. Het hoofddoel van het testveld (naast productie van groene stroom) is het uittesten van  verschillende types panelen in praktijkomstandigheden. Het hoofddoel van de productievelden is productie van groene stroom (naast bevestiging van de resultaten van het testveld). Om zo correct en volledig mogelijke informatie te kunnen verzamelen, werden 12 verschillende types zonnepanelen in het testveld geïntegreerd. Deze worden individueel gemonitord. Er werden 4 panelen per type geplaatst, wat een totaal maakt van 48 zonnepanelen. De twee productievelden zijn homogeen en bestaan uit 1 type zonnepaneel. Figuur 1 geeft een overzicht van de hoeveelheid geproduceerde energie van het testveld in 2013. Het totaal geïnstalleerd vermogen van het testveld bedraagt 11800 Wp.

Image

Figuur 1: energieproductie door het testveld in 2013 tot en met juni (in MWh). Door de sombere meimaand valt de energieproductie in die maand lager uit dan in april. (toestand op 27/06/2013)

Van de maanden maart en april werd een tussentijdse evaluatie gemaakt. Januari en februari werden buiten beschouwing gelaten wegens de sneeuwval, die een groot effect kan hebben op de energieproductie.

In de geëvalueerde periode kon vooralsnog geen verschil vastgesteld worden tussen de (relatieve) energieproductie van mono- en polykristallijne zonnepanelen (Figuur 2).

Image

Figuur 2. Vergelijking van de gemiddelde dagproductie tegenover het geïnstalleerd vermogen van mono- en polykristallijne zonnepanelen.

Tussen de 12 types panelen zijn wel verschillen merkbaar. Types 2 en 7 kennen een significant lagere energieproductie dan de andere types (Figuur 3). Er is dus wel degelijk een verschil in productie tussen verschillende merken van zonnepanelen.

Image

Figuur 3. Vergelijking van de gemiddelde dagproductie tegenover het geïnstalleerd vermogen van de 12 types panelen die geplaatst werden.

Gegevens over de kostprijs per geproduceerde kWh konden tot nu toe nog niet verzameld worden. Het resultaat van deze balans leest u in één van onze volgende nieuwsbrieven.

 

Meer info?
Lieven Delanote, Inagro, afdeling Biologische Productie,
Tel: 051/27 32 50,
E-mail: lieven.delanote@inagro.be

energie