/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - juli2013

Image

Geachte,

CCBT informeert u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.

(In augustus zal uitzonderlijk geen nieuwsbrief verschijnen)

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be


Ervaringen met de energiezuinige serres op het PCG

Biologische teelt wordt gekenmerkt door kleinere oppervlaktes, wat vaak impliceert dat investeren in een warmtekrachtkoppeling niet rendabel is. Daarom werd enkele jaren geleden in de bio-afdeling van het PCG geïnvesteerd in een gasabsorptiewarmtepomp gecombineerd met boorgat-energie-opslag (BEO). Sinds begin 2012 lopen er energiemetingen en nu is het tijd voor de eerste resultaten. Lees meer...


Testveld zonnepanelen op Proefbedrijf Biologische landbouw van Inagro
resultaten eerste jaarhelft 2013

Inagro legde in 2012 een testveld voor zonnepanelen aan op de loods van het proefbedrijf biologische landbouw. De eerste resultaten tonen duidelijke verschillen. Lees meer...


Wintererwten en winterwikken hebben potentieel als vlinderbloemige groenbemester

Vlinderbloemige groenbemesters kunnen een belangrijke bijdrage leveren in de stikstofvoorziening van het volggewas. Een beperking van de meeste vlinderbloemige groenbemesters is dat ze ten laatste eind augustus moeten gezaaid worden. Inagro testte enkele wintervaste soorten uit die tot begin november kunnen gezaaid worden en ging de stikstofnalevering voor de volgteelt na. Lees meer...


Zelf triticale met erwten of veldbonen telen?

Om de stikstofefficiëntie te verbeteren dient de verhouding bestendig eiwit ten opzichte van onbestendig eiwit in het rantsoen verhoogd te worden. Dit kan onder andere door in te zetten op de teelt van eiwitgewassen voor een hoger eiwitgehalte in het zelf geproduceerd krachtvoeder. Met een samenaankoop van zaden wil Inagro veehouders stimuleren om met erwten of veldbonen in combinatie met triticale aan de slag te gaan. Lees meer...


Inagro plaatst insectenhotel

Inagro werkt intensief rond het thema nuttige insecten en het thema bijen. Het insectenhotel nabij het proefbedrijf biologische landbouw maakt deze werking zichtbaar. Lees meer...


Open Velddag toont eigenheden biologische teelt

De open velddag op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro is een vaste afspraak voor wie in de sector actief is. Voor wie minder met de sector vertrouwd is, was het verrassend hoe goed de teelten erbij stonden. Heel wat tips en ervaringen werden uitgewisseld, zowel tijdens de rondgang, als nadien tussen pot en pint. De publiekstrekker was dit jaar het wiedbed op zonne-energie. Lees meer...


Fotoverslag rondgang biologische proefvelden PIBO Campus vzw

Op 25 juni organiseerde PIBO Campus vzw een rondgang in de biologische proefvelden. De proefveldwerking in Tongeren bestaat uit een teeltrotatie van 1 op 6: grasklaver, korrelmaïs, cichorei, veldbonen, triticale en aardappel.
Klik hier voor een kort fotoverslag.
Neem zeker ook eens een kijkje in de bezoekersgids.


Bioproeven beschutte teelt 2013 onder de loep door sector

Jaarlijks komen sector en onderzoek samen om de stand van zaken van de proeven te bespreken. Door de uitwisseling van teeltinfo tussen telers en onderzoekers werd de avond voor beide partijen interessant. Lees meer...


Duizendblad: een klein kruidenbedrijfje vol bedrijvigheid

Hoe je een oppervlakte maximaal kan benutten kwamen we te weten tijdens het bedrijfsbezoek aan Duizendblad. Met een groepje geïnteresseerde telers konden we een kijkje nemen hoe Yo De Beule, zaakvoerder van het bedrijf, het aanpakt. Duizendblad is een klein éénmansbedrijfje van 25 are geteelde gewassen en 23 are “wilde” gewassen. De gewassen zijn een uitgebreid gamma aan specialisaties van kruiden en eetbare bloemen. Lees meer...


VRAAG EN AANBOD


AGENDA

ZO 4 t/m ZAT 10 Aug 2013: Landwijzer-studiereis naar Dottenfelderhof & Bingenheimer Saatgut— NOG 2 PLAATSEN VRIJ!!

Jaarlijks trekken de Landwijzer-cursisten van het 2-jarig Leertraject voor een week naar het gerenommeerde voorbeeld-bedrijf Dottenfelderhof bij Frankfurt in Duitsland voor een inspirerende studiereis. Er zijn dit jaar 2 plaatsen beschikbaar voor externen. Vertrek ZO-VM 04/08 met opstapplaatsen in Gent/Antwerpen/Beringen; terugkeer ZAT-AV 10/08 met dezelfde stopplaatsen. Bijdrage 250 € all-inn. Info & aanmelden via: geert.iserbyt@landwijzer.be. Deelname onder voorwaarden.

16 AUG: Vijfdaagse Trekpaardencursus Landwijzer

21 AUG: Biobedrijfsnetwerk akkerbouw

4 SEP: Bedrijfsbezoek Thierry Beaucarne in Moeskroen

16 SEP: NUTRIHORT conferentie

18 SEP: Tech&Bio 2013