/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

VRAAG EN AANBOD

Met de nodige vertraging zijn de gewassen ondertussen geplant en gezaaid en werd de eerste snede gemaaid. Over een grote maand dient de graanoogst zich aan. Heeft u grasklaver te koop ? Zoekt u nog graan te kopen ? etc. Dan biedt de rubriek ‘vraag en aanbod’ op www.inagro.be u een forum.

Actueel aanbod:
- roodbonte vaarzen,
- geitenlammeren
- geitenmest,
- diverse loten grasklaver
- handzaaimachine
- voederbieten

Actueel gevraagd:
- stalmest

 

De rubriek ‘Vraag en Aanbod’ is op de website van inagro operationeel onder professioneel => sectoren => biologische teelt en heeft tot doel om de uitwisseling van grondstoffen tussen biologische landbouwers te bevorderen. We denken hierbij in de eerste plaats aan mest, ruwvoeder, granen en grond. Occasioneel kunnen ook specifieke machines (vb. schoffelmachines) worden aangeboden. Producten voor de handel (vb. aardappelen) en commerciële advertenties worden expliciet geweerd.


Klik hier voor de rechtstreekse link.

Meer info?
Lieven Delanote (Inagro, afdeling biologische productie)
+32 (0)51 27 32 50
lieven.delanote@inagro.be

herkauwers
pluimvee
varkens
akkerbouw
groenten