/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - juni2013

Nieuwsbrief uitgegeven door CCBTvzw 

Image

Geachte,

CCBT informeert u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be


Studiereis Tech&Bio 2013 - NOG 5 PLAATSEN VRIJ!

Tech&Bio in Valence (Frankrijk) is dé professionele openluchtbeurs voor biolandbouw. De beurs is bekend in gans Europa en is een unieke kans voor ondernemers om kennis op te doen over de nieuwste en meest efficiënte biologische landbouwtechnieken. BioForum en CCBT organiseren dit jaar opnieuw een bezoek aan deze beurs. Meer info in deze uitnodiging. Mogelijkheid tot inschrijven is verlengd tot 24 juni!


Mogelijkheden van Esparcette, een vergeten vlinderbloemige

De vlinderbloemige esparcette (Onobrychis viciifolia), een vergeten teelt, bevat veel tannines. De Franse benaming voor esparcette is sainfoin, of letterlijk ‘gezond hooi’. Dit geeft al aan dat veehouders vroeger al op de hoogte waren van de gezonde eigenschappen van deze plant. We willen graag uitzoeken wat de mogelijkheden zijn van deze teelt in Vlaanderen. Lees meer...


Biologisch plantgoed van doordragende aardbeirassen beschikbaar

In de nieuwsbrief van mei 2013 werd het aanbod aan biologisch plantmateriaal van junidragende aardbeirassen uitvoerig besproken. Vanaf dit jaar zijn er ook biologische planten van doordragende rassen beschikbaar. In dit artikel vindt u een beschrijving van de mogelijkheden met doordragers en een lijst van de beschikbare rassen.


Meerjarige bemestingsproef - seizoen 2012:
Verschillende bio bemestingsstrategieën leveren mooie broccoli

Organische bemesting wordt vaak als risicofactor aanzien voor een te hoog nitraatresidu. Biologische landbouw ziet het anders en streeft het behoud en de opbouw van voldoende organische stof in de bodem na. Een bemestingsproef die sinds 2003 aanligt op het proefbedrijf biologische landbouw geeft stof voor discussie. Lees meer...


Biologische schorseneer krijgt vuur aan de schenen

Schorseneer is een oude groente die terug aan belangstelling wint. Gezien het gewas traag groeit en nauwelijks sluit, zien veel biologische telers schorseneer echter als een onmogelijke teelt. Branden na opkomst biedt mogelijk enige uitkomst. Lees meer...


Onkruid in bio serres en koepels efficiënt aanpakken

Biologische onkruidbeheersing en –bestrijding in koepel en kas is niet evident. De hoofdreden hiervoor is de beperking van mechanische wiedmethodes, zeker in het geval van aanwezigheid van buisrailverwarming. Het PCG deed reeds tal van onderzoek tijdens de laatste jaren. Verschillende methodieken werden vergeleken, dit zowel in verwarmde kas als in koepel, wanneer een teelt aanwezig was of tussen twee teelten door. Hierbij een korte oplijsting met de belangrijkste resultaten. 


Veel interesse voor proefvelden PPK!

Tijdens de bioweek, op donderdag 6 juni, organiseerde het Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit (PPK) een rondgang in de proefvelden aardbeien en kleinfruit. Een 50-tal geïnteresseerden werden verwelkomd onder een stralende zon…
Bekijk hier het fotoverslag.


Biologische veredeling voor meer weerbare graan- en eiwitgewassen

In maart 2013 ging het Europese project ‘COBRA’ van start waarin gewerkt wordt rond biologische veredeling en zaadproductie van granen en eiwitgewassen. In totaal nemen hierin 41 partners deel uit 18 landen. Vanuit Vlaanderen participeren Inagro en Hogeschool Gent in het project. Lees meer...


Een kijkje bij biologische kruidenkwekerij Puur Aroma

Op biologische wijze een uitgebreid gamma kruidenplantgoed opkweken klinkt niet zo evident. Denk maar aan meststoftoediening en mineralisatie van organische meststoffen in zo'n kleine pot. Vele verschillende soorten in een zelfde afdeling waardoor watergift en klimaatsturing een hele opdracht wordt. Het in de hand houden van plagen, schimmel- en andere ziektes, om nog maar te zwijgen van een efficiënt afzetsysteem. Op Puur Aroma werd aangetoond dat het toch allemaal kan! Met een twintigtal geïnteresseerde tuinders en andere sectorgerelateerden ging PCG een kijkje nemen bij Frank en Monique. Lees meer...


Update bio-hoekje website Proefbedrijf Pluimveehouderij

Op de website van het Proefbedrijf Pluimveehouderij, www.proefbedrijf.be, gebeurde onlangs een update van het bio-hoekje. Alle informatie met betrekking tot de bio-projecten werd gebundeld onder het item ‘projecten’.


EUROPEES PROJECT IN DE KIJKER:  CO-FREE zoekt naar alternatieven voor koper

Het Europese CO-FREE project wil innovatieve methoden, technieken en systemen ontwikkelen ter vervanging van koper in de Europese biologische en lage input productiesystemen voor appel, wijnstok, aardappel en tomaat. Het Julius Kühn-Institut (JKI) is coördinator van het project en FIBL uit Zwitserland speelt ook een belangrijke rol. Voor België neemt het bedrijf Fytofend deel aan het project. Onlangs verscheen de eerste nieuwsbrief. Lees meer...


AGENDA

VRIJ 21 JUNI: Proefveldbezoek PCG: biologische beschutte teelten

DIN 25 JUNI: Rondgang biologische proefvelden PIBO Campus vzw

WOE 26 JUNI: Inagro: Professionele Open Velddag Proefbedrijf Biologische Landbouw

WOE 26 JUNI: Proefveldbezoek Bottelare: eiwitgewassen voor duurzame landbouw

DIN 2 JULI: IFOAM EU: European Organic Congress

WOE 3 JULI: Biobedrijfsnetwerk vollegrondsgroenten: bedrijfsbezoek bij Thierry Beaucarne

ZAT 6 JULI: Netwerk Zelf Zaden Telen: Studiereis naar Bretagne