/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Monitoren van ritnaalden op bio aardappelpercelen

Populaties van ritnaalden bouwen zich op in percelen met een recente voorgeschiedenis van gras(klaver) of graan. Ze kunnen in diverse gewassen schade veroorzaken, o.a. in maïs, witloofwortelen en aardappelen. De laatste jaren stelt men toenemende problemen vast door ritnaalden in de biologische aardappelteelt met aanzienlijke opbrengst- en kwaliteitsverliezen als gevolg.
In een tweejarig project rond bodemplagen startte Inagro dit voorjaar met een bemonstering van ritnaalden op 6 biologische aardappelpercelen in Vlaanderen. Het gaat om een relatieve bemonsteringsmethode waarbij ritnaalden worden aangetrokken tot een lokaas van kiemende maïs- en tarwezaden.

Deze bemonstering wordt uitgevoerd van eind april tot augustus. De resultaten zullen info geven over de aanwezigheid van ritnaalden op de percelen en over de actieve voedingsperioden van de ritnaalden gedurende het seizoen. Om het risico op schade aan de aardappelen te voorspellen, blijkt deze methode alleen niet voldoende betrouwbaar. Niettemin is deze bemonstering van belang bij het uitwerken van beheersstrategieën voor ritnaalden. Meerdere factoren spelen een rol in de uiteindelijke aantasting van aardappelen door ritnaalden en binnen dit project willen we trachten hier meer zicht op te krijgen.

Meer info?
Femke Temmerman (Inagro Afdeling biologische productie)
femke.temmerman@inagro.be of 051 27 32 51.

akkerbouw
groenten