/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Twee on farm proeven in bio kleinfruit: medewerking en inbreng van kleinfruittelers gevraagd.

Bedrijf gezocht voor ON-FARM-proef rond pH-verlaging van de bodem

In 2011 en 2012 voerde het PPK ‘Pamel’ een tweedelig CCBT-project uit rond de problematiek van de oplopende of te hoge pH van de bodem voor sommige kleinfruitsoorten. Het vulgariserende eindverslag van dit project is terug te vinden op de website van het CCBT via de onderstaande link .
Tijdens de projectperiode werd vooral gezocht naar werkbare oplossingen via literatuurstudies en deskresearch. De mogelijke oplossingen werden eerst op kleine schaal uitgetest en nadien op een iets grotere oppervlakte op het proefcentrum in proef genomen. De projectperiode was, gelet op de traagheid waarmee de pH in de bodem evolueert, te kort om ook op een bedrijf een veldproef aan te leggen. We gingen het engagement aan om buiten het project een vervolg uit te werken. We willen de conclusies uit het project namelijk ook graag op verantwoorde schaal On Farm uittesten. We hebben hiervoor echter de hulp nodig van de biologische kleinfruitsector. We zoeken daarom een biologische kleinfruitteler die vandaag al problemen ondervindt met een te hoge pH van de bodem. Deze problematiek kan op ieder bedrijf voorkomen, maar de problemen zijn wellicht het grootst op bedrijven met blauwe bes of kleinfruit onder bescherming in combinatie met hard gietwater.

Concreet willen we onder veldomstandigheden het gebruik van elementaire zwavel uittesten. We willen zowel de dosering aftoetsen aan het huidige rekenmodel als de verschillende toepassingstechnieken uitproberen. Het proefplan wordt op maat van het perceel gemaakt. De oppervlakte van de proef wordt tot een minimum beperkt om ook de risico’s te beperken. Alles wordt vooraf doorgesproken met de kandidaat proefveldhouder.

Heb je interesse om deze proef op jouw bedrijf te laten aanleggen, meld je dan voor 22 april aan via een e-mail naar proefcentrum.pamel@vlaamsbrabant.be. Heb je vooraf nog vragen, dan kan je contact opnemen met Paul Hendrickx, die de proeven rond deze problematiek coördineert. Paul is te bereiken op 0486-69 77 48 of via e-mail naar paul.hendrickx@vlaamsbrabant.be


Suggesties rond bemesting herfst-frambozen volgens de MAP 4 normen gezocht

Momenteel participeert het PPK ‘Pamel’ in het ADLO-demonstratieproject ‘organische be-mesting en MAP4 doorheen de biologische sector’. Op kleinfruit werd in het kader van dit project vorig jaar een proef aangelegd. Hierbij werd gekozen voor biologische herfst-frambozen onder permanente overkapping. De proef werd aangelegd bij Tiemen en André Evenepoel te Roosdaal.
Herfstframbozen horen thuis in de groep van MAP4-gewassen met lage N-behoefte (125 kg N/ha en 75 kg P2O5/ha). Omdat de teelt van herfstframbozen nog een hoog bemestings-niveau vraagt in het najaar en er weinig uitspoeling is, is de kans of het risico om de norm van de restnitraatstikstof te overschrijden hoog.
De volgende objecten werden in vier herhalingen aangelegd:

  1. Enkel organische meststoffen (volgens advies labo)
  2. Maximum organische handelsmeststoffen (MAP4)
  3. 15 ton compost + organische handels-meststoffen (volgens advies labo) 
  4. 15 ton compost/ha + organische handels-meststoffen (MAP4)
  5. 30 ton compost/ha + organische handels-meststoffen (volgens advies labo)
  6. 30 ton compost/ha + organische handels-meststoffen (MAP4)
  7. getuige
  8. 30 ton compost/ha + organische handelsmeststoffen gemengd met de compost( MAP4) 
  9. 30 ton compost/ha + organische handelsmeststoffen (MAP4) berekend op bruto serre oppervlakte

Op 23 november 2012 werd in de verschillende objecten een staal genomen om het nitraatresidu te bepalen. De onderstaande nitraatresidu’s werden in de bodem gemeten:
Image

De norm in niet-focusgebied bedraagt 90 kg nitraat/ha. Gemiddeld blijven we dus onder de opgelegde norm maar het is duidelijk dat sommige objecten de norm overschrijden. Een uitgebreide bespreking van de resultaten volgt op het einde van het project.
Zoals voorzien in het ADLO-project wordt dit jaar een vergelijkbare proef aangelegd. Deze proef wordt om praktische reden op hetzelfde bedrijf aangelegd.
Indien je ervaring hebt met andere bemestingsstrategieën maar onzeker blijft over de invloed die jouw manier van bemesten heeft op het nitraatresidu, dan kan jouw bemestingswijze eventueel als object mee opgenomen worden in het proefplan.

Indien je jouw bemestingswijze graag mee uitgetest ziet, neem dan voor 22 april contact op met Paul Jacobs op het nummer 0478-31 54 46 of stuur een e-mail met daarin een uitvoerige beschrijving van de bemestingsstrategie naar paul.jacobs@vlaamsbrabant.be.
Paul verzorgt voor het PPK ‘Pamel’ de bedrijfsbegeleiding en advisering die aangeboden wordt via het CVBB vzw. Ook voor info over de financiële ondersteuning die door het CVBB vzw geboden wordt, kan je bij Paul terecht. Je vindt deze info ook op de website van CVBB vzw.


kleinfruit
bodemvruchtbaarheid