/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Teeltagenda’s kleinfruit, digitaal instrument voor telers

Vanuit de biologische zachtfruittelers kwam er de vraag naar een  instrument voor teeltbegeleiding dat digitaal en interactief gebruikt kan worden. Het PPK ‘Pamel’ nam de vraag in 2011 op in een voorlichtingsproject dat ingediend werd bij het CCBT vzw. Met projectmiddelen werd een eerste bèta-versie van een agenda voor aardbeien gemaakt. Na de presentatie van de applicatie voor aardbeien kwam ook de vraag van de kleinfruittelers om voor de verschillende kleinfruitteelten ook een applicatie te maken. Voor deze ontwikkeling werkte het PPK ‘Pamel’ samen met de biologische kleinfruitteler Wim Vandenberghe. Deze samenwerking resulteerde begin 2013 in  zes bijkomende agenda’s (zomerframboos, herfstframboos, zwarte bes, rode/witte bes, blauwe bes en stekelbes). Deze zijn in 2013 als bèta-versie beschikbaar. Tegen het voorjaar van 2014 moeten de definitieve versies beschikbaar komen.

In de zeven agenda’s zit informatie opgeslagen die een ondersteuning kan bieden aan de startende biologische zachtfruittelers. Er zit ook voldoende informatie in voor de gangbare teler, enkel chemische gewasbescherming en chemische bemesting komen niet aan bod. De agenda’s worden permanent verder verfijnd en uitgebreid met info en foto’s.
De agenda’s zijn opgebouwd zoals een vertrouwde Outlookagenda. Op regelmatige tijdstippen staan er in de agenda tips en teeltinformatie die op dat ogenblik van het jaar actueel zijn. De planning van de agenda’s werd ook over de vijf werkdagen uitgesmeerd. Zo komen de boodschappen van een bepaalde teelt altijd op dezelfde werkdag aan bod. De tekstboodschappen worden in functie van het onderwerp uitgebreid met foto’s, pdf-documenten, Word-documenten, PowerPointpresentaties, URL’s van interessante websites of contacten van mogelijke leveranciers.

De toepassing is bruikbaar in alle applicaties die overweg kunnen met ics-bestanden en is dus  geschikt voor een PC, een laptop, een tablet en een smartphone. De agenda kan statisch of dynamisch gebruikt worden. Indien de gebruiker kiest om enkel aan de slag te gaan met het basisbestand dan is de info beperkt tot alle info die bij aanvang in de agenda opgeladen zit. Jaarlijks komt er wel een update die beschikbaar gesteld wordt.. Het is ook mogelijk om de agenda’s automatisch te synchroniseren en te updaten. Hiervoor moet de bronagenda ‘gedeeld’ worden met de gebruiker. Hiervoor wordt een overeenkomst gemaakt tussen het PPK ‘Pamel’ en de gebruiker.
Op het ogenblik dat de agenda dynamisch verbonden is met de bronagenda dan krijgt de gebruiker automatisch de laatste updates binnen. De agenda’s kunnen dan gebruikt worden om korte waarschuwingen te versturen, uitnodigingen te verspreiden en nog zoveel meer. De opbouw van de agenda’s is zo gemaakt dat de grootte van de agenda’s op zich maximaal 200 kb per teelt bedraagt. Via hyperlinks wordt de gebruiker naar een server omgeleid waar voor honderden MB aan informatie centraal opgeslagen staan. Hierdoor blijft de agenda vlot via mail te verspreiden en blijft het gebruik op smartphones met beperkt geheugen ook mogelijk.

Image
Figuur: teeltagenda zomerframboos

Geïnteresseerde telers kunnen één of meerdere agenda’s aanvragen via proefcentrum.pamel@vlaamsbrabant.be. Aan de gebruiker wordt gevraagd om een inlichtingenblad in te vullen. Naast de contactgegevens wordt ook informatie opgevraagd i.v.m. de gebruikte hardware en software zodat eventuele problemen bij de installatie of bij het gebruik gesimuleerd kunnen worden. Daarnaast komen ook nog de gebruikelijke aansprakelijkheidsbepalingen en de eigendomsbepalingen. Het gebruik van de agenda’s, zowel de statische versie als de dynamische versie is gratis. Indien de applicatie niet opgestart geraakt dan kan er vanuit het PPK ‘Pamel’ ondersteuning geboden worden. We vragen dan uw toestemming om via een specifieke applicatie vanop afstand uw computer over te nemen om u zo verder te helpen bij de installatie. Meestal lukt de installatie via een paar muisklikken. Lukt het niet dan helpt de bijgeleverde installatiehandleiding u wel verder. 

 

Meer info?
Yves Hendrickx - PPK'Pamel'
Tel: +32 (0)54 32 08 46
E-mail: proefcentrum.pamel@vlaamsbrabant.be

kleinfruit