/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - mrt2013

Nieuwsbrief uitgegeven door CCBTvzw

 Image

Geachte,

CCBT informeert u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be 


Inagro neemt ritnaalden en emelten onder de loep

Ritnaalden en emelten zijn polyfage bodemplagen die vaak voorkomen op biologische akkers. Inagro wil in een komend tweejarig project focussen op twee aspecten voor beheersing: enerzijds op preventieve, culturele maatregelen en anderzijds op de mogelijkheid van biologische bestrijding met Spinosad.
Heeft u problemen met ritnaalden? Of heeft u een perceel met vroeg gezaaide of geplante gewassen op gescheurd grasland of na een teelt van graan met groenbemester (risico op emelten)? Neem dan contact op met Femke Temmerman van Inagro.  
Lees meer...


Biologische bloemkool heeft voordeel bij kleine startbemesting in de rij

Bij vroege en stikstofbehoevende teelten zoals bloemkool is een bijbemesting met organische korrelmeststoffen noodzakelijk om een voldoende opbrengst en kwaliteit te realiseren. In de gangbare teelt zijn rijenbemesting en bijbemesting tijdens de teelt standaard. De vraag stelt zich of deze gangbare praktijk ook voor de biologische teelt relevant is. Lees meer...


Kleine tomaatjes waardevolle teelt in koepel

Meestal wordt in een tunnel een voorjaar- en najaarsteelt uitgevoerd. Toch kan het in bepaalde gevallen ook nuttig zijn een zomerteelt, zoals allerhande types tomaat, in te plannen. Deze bedrijven hebben dan vaak een directe verkoop aan de consument via hoevewinkel, zelfpluksysteem, groentepakketten, … PCG ging na welk ras kleine type tomaat hiervoor het meest geschikt is. Lees meer...


Rassenproef biologische knolselder 2012

De rassenkeuze voor knolselder in de biologische teelt loopt op vandaag gelijk met de gangbare teelt. Niettemin wegen raseigenschappen als loofontwikkeling en weerstand tegen bladvlekkenziekte (Septoria apiicola) meer door in de biologische teelt. Kan dit een afwijkende rassenkeuze rechtvaardigen? Lees meer...


Opwaardering van kruiden: verwerking en vermarkting

Het valt op dat er -in vergelijking met andere sectoren- van de kruidensector eerder weinig beschikbare marktinformatie is. Desondanks werd wel al vastgesteld dat de eerder kleine markt, toch beloftevol is. Het gebruik van zowel keuken- als geneeskrachtige kruiden neemt immers toe. Lees meer...


Internationale uitwisseling kennis en onderzoek op Science Day (Biofach 2013)

Van 13 tot 16 februari ging in Nürnberg (Duitsland) het jaarlijkse Biofach door. Biofach is de wereldbeurs bij uitstek voor de handel in biologische producten. Op initiatief van FIBL ontmoetten onderzoekscoördinatoren uit verschillende landen er elkaar op 15 februari voor ‘Science day’. Lees meer...


FIBL-film over mechanische onkruidbestrijding

De onderzoeksinstelling FIBL (Zwitserland) is sinds vorig jaar gestart met een filmkanaal op YouTube. Bekijk zeker eens deze film over mechanische onkruidbestrijding in de groenteteelt. Lees meer...


AGENDA

20 MRT - Excursie NL: Miscanthus in de kippenuitloop

21 MRT - Meeloopdagen Warmonderhof

21 MRT - Ontmoeting met de biologische landbouw - 5daagse inspiratiecursus

28 MRT - Landwijzer: introductie-avond

28 MRT - Infoavond BelOrta

29 MRT - Biobedrijfsnetwerk vleesvee/melkvee

24 APR - Bio zoekt Keten en Bio zoekt boer: infoavond biovleeskippen

25 APR - Themadag Ruraal Netwerk: Grasduinen in het gras

30 APR - Bedrijfsbezoek PCG: Kruidenkwekerij Duizendblad