/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Bloemenzaad voor natuurlijke vijanden: bestel nu via Inagro!

Lieveheersbeestjes, zweefvliegen, gaasvliegen, roofwantsen en andere natuurlijke vijanden zorgen er ieder jaar voor dat plaaginsecten niet de bovenhand kunnen krijgen in uw gewassen. Maar deze natuurlijke vijanden eten niet alleen plagen, ze hebben ook ander voedsel nodig. Nectar en stuifmeel voorzien hun in de nodige suikers en eiwitten om te kunnen vliegen en zich voort te planten. Bloemen in de omgeving zijn daarom een belangrijke voedselbron voor natuurlijke vijanden. Hoe meer bloemen ze ter beschikking hebben, hoe langer ze leven en dus hoe meer plagen ze kunnen bestrijden. Maar niet alleen de hoeveelheid bloemen telt, ook de bloemensoort is van belang. Welke bloemensoorten en –mengsels juist geschikt zijn voor natuurlijke vijanden, is onderwerp geweest van meerdere studies in o.a. Nederland en Engeland. Een aantal bloemenmengsels hebben zich reeds in de praktijk bewezen.

Eenjarige bloemenmengsels

Eenjarige bloemen geven na zaai onder goede omstandigheden, snel een uitbundige bloei. Vanwege de zaai in het voorjaar is bij de zaaivoorbereiding wel de nodige aandacht vereist voor onkruiden. Naast vliegende natuurlijke vijanden profiteren ook bijen en hommels van het nectar- en stuifmeelaanbod. Naast een goede soortenkeuze wordt er bij de samenstelling van een mengsel ook steeds op gelet een gespreide bloei te realiseren van juni tot september.

Meerjarige bloemenmengsels

Een meerjarige bloemenrand biedt naast voedsel ook een leef- en overwinteringsgebied aan de op de bodem levende natuurlijke vijanden zoals loopkevers en spinnen. Problemen met onkruiden kunnen goed vermeden worden door in het najaar te zaaien en door te maaien. Een nadeel is dat de meerjarige kruiden trager groeien en dus later bloeien. De bloei in het eerste jaar is beperkt en in de jaren nadien speelt vaak de concurrentie met de grassen in het mengsel. Afhankelijk van de bodem en het maairegime kunnen na twee of drie jaar de grassen gaan overheersen. Omwille van deze nadelen is het daarom goed eenjarige en meerjarige randen te combineren. Om in de meerjarige randen het tekort aan bloei in het eerste jaar op te vangen worden ook eenjarigen in het mengsel opgenomen. Hier zijn reeds goede ervaringen mee in de praktijk.

 

Bestel nu via Inagro

Inagro coördineert ook dit jaar opnieuw een gezamenlijke aankoop van zaden van een eenjarig en meerjarig bloemenmengsel.

De soorten in deze mengsels zijn in eerste instantie gericht op geschiktheid en aantrekkelijkheid voor verschillende groepen natuurlijke vijanden, maar een aantal soorten zijn ook goed voor bestuivers:

Soorten eenjarig bloemenmengsel: boekweit, wilde korenbloem, gele ganzebloem, klaproos, koriander, venkel, voederwikke en zonnebloem. De aanbevolen zaaidichtheid van dit mengsel is 35 kg/ha.

Soorten meerjarig bloemenmengsel: korenbloem, gele ganzebloem, klaproos (eenjarige soorten) en venkel, duizendblad, wilde margriet, rolklaver, muskuskaasjeskruid, wilde peen, pastinaak, geel streepzaad, knoopkruid en enkele grassoorten. Dit mengsel kan ingezaaid worden aan een lagere dichtheid, 20 à 25 kg/ha (afhankelijk van zaai in voor- of najaar).

De zaden worden aangekocht bij Ecosem, een Waals zaadbedrijf gespecialiseerd in zaden van wildbloemen en kruiden (www.ecosem.be). De kostprijs voor het eenjarig mengsel wordt geschat op ongeveer 20 euro/kg en voor het meerjarig mengsel op ongeveer 50 euro/kg. Bestellen kan via onderstaande contactgegevens tot eind februari. Geef naast de benodigde hoeveelheid zaad ook uw gegevens door voor facturatie.

 

Veldborden in West-Vlaanderen

Vorig jaar zijn met de steun van de provincie West-Vlaanderen veldborden ontworpen om het nut van de bloemenranden ook bekend te maken bij voorbijgangers en consumenten. West-Vlaamse telers die zaden bestellen krijgen er gratis zo’n veldbord (120 cm x 50 cm) bij geleverd. Zo toont u uw inspanningen als boer voor de biodiversiteit.

 

Meer info/bestellen bij:
Femke Temmerman, Inagro, afdeling biologische productie - Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke
tel. 051/27 32 51 - fax 051/24 00 20 -
e-mail Femke.temmerman@inagro.be

biodiversiteit