/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Praktijkgerichte brochures Inagro

PCBT/Inagro publiceerde de voorbije jaren verschillende brochures met telkens een specifieke focus op een item van de biologische teelt. Deze brochures werden vaak ontwikkeld naar aanleiding van een project en werden in een beperkte oplage gedrukt. Heel regelmatig worden deze nog opgevraagd. Een aantal brochures is ondertussen uitgeput.

Gezien de regelmatige vraag hebben wij al deze publicaties downloadbaar gemaakt op onze website. U vindt ze onder de rubriek ‘publicaties’ => ‘brochures’ => ‘biologische productie’ of via volgende link: http://www.inagro.be/Publicaties/Paginas/Brochures/Brochures-biologische-productie.aspx. Ook nieuwe publicaties zullen in deze rubriek worden ondergebacht.

 

Hieronder een overzicht van alle verschenen brochures:

 • Fiche VETABIO - Autonome voedervoorziening in de biologische melkveehouderij​ (2012)
 • Fiche VETABIO - Thermische onkruidbestrijding in de biologische landbouw (2012)​ 
 • Fiche VETABIO - Plantenopkweek en gewasbescherming in prei in de biologische teelt (2012) 
 • Fiche VETABIO - Plaagbeheersing in koolgewassen in de biologische teelt (2012) 
 • Fiche VETABIO - Onkruidbeheersing in biologische groenteteelt (2012)
 • Fiche VETABIO - Netten en afdekkingsmaterialen in de biologische groenteteelt (2012) 
 • Fiche VETABIO - Richtlijnen voor een dynamisch bodembeheer (2012) 
 • Fiche VETABIO - Bestrijding van valse meeldauw in uien in de biologische teelt (2012) 
 • Fiche VETABIO - Bestrijding van slakken in de biologische groenteteelt (2012) 
 • Met eigen ruwvoeder sturen richting 100% biologisch voeder (2010)
 • Wegwijzer organische meststoffen (2010)
 • Knopkruid doorzien en beheersen (2010) 
 • Beheersing van (ridder)zuring, beschikbare maatregelen onderzocht (2009) 
 • Akkerdistel succesvol beheersen in biologische landbouw (2009) 
 • Bloemenranden voor een duurzame gewasbescherming (2008) 
 • Eenvoudige bouwstenen voor een betere bodemkwaliteit (2008) ​​​ 
 • Kleinschalige mechanische onkruidbestrijding (2008)​ 
 • Praktijkgids 100% biologisch voeder (2007) 
 • Teeltfiches biologische groenteteelt en akkerbouw (2007) 
 • Inleiding tot de biologische teelt van hennep (2006) 
 • Themadag voederbieten (2006) 
 • Praktijkgids biologische akkerbouw (2005) 

U kan de brochures ook opvragen bij Lieven Delanote, lieven.delanote@inagro.be of TEL 051/27 32 50.

 
akkerbouw
groenten