/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Voortvarende start internationale HealthyHens project!

Voorheen is in de aankondiging van het HealthyHens project uitgelegd dat de algemene doelstelling van het project is: ‘het identificeren van managementstrategieën die leiden tot een goede gezondheid en een goed welzijn bij biologische leghennen in Europa'. Door gebruik te maken van een epidemiologische benadering zullen belangrijke risicofactoren geïdentificeerd worden die de gezondheid en welzijn van biologische leghennen beïnvloeden. Met de kennis over de risicofactoren zullen aanbevelingen, en efficiënte preventie- en behandelingsstrategieën opgesteld worden voor een geoptimaliseerd management met als uiteindelijk doel een goede gezondheid en welzijn van de bio-leghennen. Tevens zal er gestreefd worden om de biologische leghennenhouderij een kleinere impact op het milieu te laten hebben door o.a. minder puntvervuiling in de vrije uitloop. 

Image

 

 

Foto (te Sint Pieters Leeuw): Goede spreiding van de leghennen over de gehele vrije uitloop

 

 

 

Uitvoering van het project

HealthyHens wordt uitgevoerd door een internationaal research consortium van acht landen (DE, DK, IT, UK, NL, AT, SE, BE), waarbij in elk land op identieke wijze op bedrijven met bio-leghennen de gegevens verzameld worden (in totaal op minimaal 109 bedrijven verspreid over deze acht landen). Het project is gefocust op de volgende 4 onderwerpen; i. endo- en ectoparasieten, ii. Gebruik, ontwerp en beheer van de vrije uitloop, iii. verenpikken en kannibalisme, iv. Andere gezondheids- en welzijnsproblemen, zoals botbreuken en –deformaties en pootproblemen.

Tussenstand project

Sinds de officiële start van het project in oktober 2011 is er gewerkt aan het opstellen van een lijst met criteria waaraan de bedrijven moeten voldoen, en zijn alle deelnemende partners meermaals samengekomen om tot overeenstemming te komen over de uit te voeren metingen en observaties. De uitdaging was met name om tot een algemeen protocol te komen dat in elk land praktisch uitvoerbaar is. Alle deelnemers hebben vervolgens een training gevolgd in Zweden om deze protocollen op een uniforme wijze te leren en in praktijk uit te kunnen voeren. Ondertussen zijn ook de pluimveehouders gecontacteerd om hun deelname aan het project te vragen. ILVO-Dier heeft bijgedragen als Belgische (Vlaamse) partner aan de ontwikkeling van de methodieken, protocollen en trainingen. ILVO-Dier draagt verder bij door de metingen en evaluaties te doen op (minstens) 8 bio-leghennenbedrijven in België. Elk deelnemend bedrijf zal twee maal bezocht worden, de eerste keer als de leghennen rond de 35 weken oud zijn en de tweede keer als de leghennen ongeveer 60 weken oud zijn.

Vanaf augustus 2012 zijn de onderzoekers van ILVO-Dier met vol enthousiasme aan de eerste bedrijfsbezoeken in Vlaanderen begonnen en zijn er reeds stallen in Sint Pieters Leeuw en Loenhout voor de eerste keer geëvalueerd. De bedrijfsbezoeken staan gepland tot en met december 2013, waarna zo spoedig mogelijk alle data uit elk land geanalyseerd zal worden. Het eindrapport wordt verwacht in de zomer van 2014.

Image

Image

 

 

 

 

 


Foto (te Loenhout): Scoren van verspreiding over de vrije uitloop gedurende de dag in de namiddag (links) en vlak voor zonsondergang (rechts). Tevens een goed voorbeeld van een gevarieerde en goed ingerichte uitloop.

Communicatie naar de sector

Om goed met de bio-leghennen sector te kunnen communiceren is er samenwerking aangegaan met het BioForum, CCBT en het Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw te Geel. 

ILVO-Dier zal de onderzoeksresultaten verspreiden in Engelstalige  wetenschappelijke publicaties, en instaan voor Nederlandstalige vulgariserende publicaties (o.a. CCBT-nieuwsbrief, Pluimvee magazine) gericht naar de voornaamste belangengroepen in Vlaanderen. Communicatie naar de sector zal ook plaatsvinden via o.a. rapporten, presentaties, congressen en studiedagen. Alle publicaties die voortvloeien uit dit project worden bovendien geüpload en beschikbaar gesteld via het Organic Eprints portaal. 

Meer info?

Bent u als pluimveehouder met biologische leghennen geïnteresseerd om aan dit project mee te werken, maar nog niet door ons benadert,  dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Ook voor verdere informatie kan men contact opnemen met onderstaande contactpersonen.

Zie ook de vernieuwde website:  nieuw.ilvo.vlaanderen.be

Contactpersonen:

Jasper Heerkens, MSc (ILVO-Veehouderij en Dierenwelzijn)
E-mail: jasper.heerkens@ilvo.vlaanderen.be
Tel +32 9 272 25 85
&
Prof. Dr. Frank Tuyttens (ILVO-Veehouderij en Dierenwelzijn)
E-mail: frank.tuyttens@ilvo.vlaanderen.be
Tel +32 9 272 26 05

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)
Eenheid Dier 
Scheldeweg 68 
9090 Melle (België) 

 

 
 
pluimvee