/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - sep2012

Nieuwsbrief uitgegeven door CCBTvzw

 Image 

Geachte,

CCBT informeert u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be


Eerste biokennisbericht uit Vlaams-Nederlandse samenwerking

Dankzij een subsidie van de Vlaamse Overheid is het mogelijk biokennisberichten te publiceren waarin zowel Nederlandse als Vlaamse onderzoeksresultaten aan bod komen.Het eerste biokennisbericht uit de samenwerking is zopas verschenen en is getiteld: ‘Naar een optimaal gebruik van biologische mest van kippen en geiten via compostering?' Lees meer...


Open velddag proefbedrijf biolandbouw

Inagro nodigt u uit op de tweejaarlijkse open velddag van hun proefbedrijf biologische landbouw. Klik hier


Vlaamse biolandbouw gaat voor meer biozaad

Het lastenboek biologische landbouw stelt dat biologisch zaaizaad moet gebruikt worden, maar laat tegelijk ontheffing toe voor het gebruik van gangbaar niet ontsmet zaaizaad. De Vlaamse biosector wil in samenspraak met de Vlaamse overheid, Inagro en PCG het beleid voor biologisch zaaizaad in Vlaanderen doorontwikkelen. Lees meer...


Kruidenproeven PCG onder de loep

Sinds vorig jaar startte het PCG met het onderzoek binnen de kruidenteelt. Eind juli werd aan telers, toeleveranciers en andere geïnteresseerden de kans gegeven een kijkje te nemen naar het verloop van de aangelegde proeven. Lees meer...


Rassenproef biologische triticale: aantasting bladziekten bepaalt opbrengst

De afdelingen biologische productie en akkerbouw van Inagro leggen jaarlijks een rassenproef biologische triticale aan. Dit jaar werd de proef uitgezaaid bij Antoon en Jacob Devreese in West-Vleteren. PIBO zaaide deze rassen ook uit op haar biologisch proefplatform te Tongeren. Lees hier het verslag.


Groot aanbod alternatieve paprika’s voorhanden

De biologische telers willen hun aanbod steeds meer diversifiëren. Zowel binnenlandse als buitenlandse afzet is hiervoor vragende partij. Zoete puntpaprika’s in allerlei kleuren, maar ook lichtgele tot witte en paarse blokpaprika’s en eventueel pikante pepertjes passen binnen dit kader. PCG deed een rassenproef mét consumententest.


Mengteelt wintergraan met voedererwt of veldbonen bevestigt goede resultaten

Inagro deed dit jaar een proef mengteelten met twee verschillende rassen triticale, gecombineerd met voedererwt (Assas), wintervaste droge erwt (James) en winterveldbonen (Nordica en Diva). Lees hier het verslag.


Verslag biobedrijfsnetwerk groenten woensdag 22 augustus 2012

14 biogroentetelers kwamen in augustus samen op ’t Bioplekske in Emblem voor een uitwisseling van ervaringen met kleinschalige mechanisatie en handwerktuigen. Lees meer...


Inagro test zonnepanelen op dak proefbedrijf biologische landbouw

Op de valreep heeft Inagro zijn eigen PV –installatie in gebruik genomen: het betreft een 20 kWp installatie op de nieuwe loods van het biobedrijf. Lees meer...


Preventieve wondbehandeling met Prestop of BCP516B beschermt tegen Botrytis

Op de proefhoeve van Hogeschool Gent worden in samenwerking met Universiteit Gent een aantal biologische fungiciden (die in de semi-commerciële of commerciële fase zitten) gescreend ten opzichte van belangrijke plantenziekten in de groenteteelt. 
Lees hier het artikel met de resultaten van de Botrytis-bestrijding in tomaat.


Landbouwers en netwerken: Connectie in het brede innovatielandschap?

In dit onderzoeksproject willen ILVO en Ugent vragen beantwoorden rond de representatie en participatie van landbouwers in verschillende soorten netwerken zoals o.a.  sectorfederaties, voorlichting, vakgroepen, proefcentra en beleidsnetwerken. De twee cases waarop ILVO zich momenteel focust zijn de biosector en de varkenssector. Lees hier meer dit project...


Succesvolle bijeenkomst vakgroep biofruit

De leden van de vakgroep biofruit van Bioforum waren eind augustus talrijk aanwezig tijdens een bijeenkomst op het Pcfruit in Sint-Truiden. Gertie Peusens van Pcfruit presenteerde de voorlopige resultaten van het boswantsenproject. Lees meer...


Mis deze kans niet: Individuele bedrijfsbegeleiding voor bemesting in de biologische teelt

Wilt u graag een individueel advies voor uw bemesting? 
Het CVBB (Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting) voorziet steun voor individuele begeleiding bij de bemesting voor elke land- of tuinbouwer die dat wenst.  Klik hier voor meer info.


AGENDA

25 SEP - BBN Pluimvee

25 SEP - Afzetkansen voor biologische bakgranen

2 OKT - BBN Kleinfruit

3 OKT- Open velddag Proefbedrijf biologische landbouw