/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Biobedrijfsnetwerk groenten woensdag 22 augustus 2012

Met 14 waren ze, de biogroententelers die in de late namiddag verzamelden op ’t Bioplekske bij Jeroen Bockx in Emblem.
 
We startten met een rondgang op het bedrijf o.l.v. de bedrijfsleider en Lieven Delanote van Inagro. De focus lag op de bedrijfsorganisatie en kleinschalige mechanisatie voor onkruidbeheersing, thema’s die duidelijk niet alleen op dit bedrijf, maar op heel veel groentenbedrijven aan de orde zijn.
 
Er werd heel wat ervaring uitgewisseld, niet alleen over de praktische aanpak van de onkruidbestrijding, maar ook over gewasbescherming, evenwichten in bemesting en bodembewerking, … En de meeste deelnemers hadden ook een of andere kleine machine of handwerktuig meegebracht om tijdens onze “werkwinkel mechanisatie” hun ervaringen te duiden.
 
Tot slot werden ook de thema’s voor de verdere werking vastgelegd, en afgesproken wanneer we een volgende keer bijeen komen. Dat zal in november zijn, en dan richten we ons op efficiënte benutting van tunnels voor winterteelten en uitwisseling over groentenvariëteiten. 
 
Hou de agenda in het oog op www.bioforum.be , en lees het volledige verslag van de bijeenkomst te Emblem op http://bioforum.noradrenaline.be/mailings/06-09-2012/BBNgroenten120822-verslag.pdf 
 
Meer info over het BBN groenten?
Koen Dhoore
koen.dhoore@landwijzer.be
TEL 0494 99 21 85
 
groenten