/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Kiemingsbiologie en competitiviteit van harig en kaal knopkruid

Knopkruid is een probleemonkruid op veel biologische tuinbouwbedrijven. ‘Bestrijden’ is een huzarenwerk. Inzicht in de kieming en de competitiviteit kan mogelijks bijdragen in het zoeken naar goede beheersstrategieën. In 2010 bracht Inagro een aantal inzichten uit de praktijk en de literatuur samen in de brochure ‘Knopkruid doorzien en beheersen’. Doctor Benny De Cauwer werd geprikkeld door een aantal kennisvragen. Deze gaven aanleiding tot de masterproef ‘Kiemingsbiologie, competitiviteit en herbicidengevoeligheid van harig knopkruid (Galinsoga quadriradiata) en kaal knopkruid (Galinsoga parviflora)’ die ir. Ruben Devos in juli 2012 met succes verdedigde.

Lees hier het artikel van Lieven Delanote met een samenvatting en enkele besluiten voor de biologische praktijk.
 
Meer info?
Lieven Delanote (Inagro, Afdeling Biologische productie)
Tel: +32 (0)51 27 32 50
 
akkerbouw
groenten