/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

DEMETER - Duurzaam en geïntegreerd bodembeheer om milieueffecten te reduceren

In 2011 heeft de Europese Commissie het LIFE+voorstel ‘DEMETER’ goedgekeurd. DEMETER is een project waarbij de VLM, UGent (Universiteit Gent) en het Nederlandse NMI (Nutriënt Management Institute) de handen in elkaar slaan om het bodembeheer in Vlaanderen en Nederland duurzamer te maken. Het project loopt nog tot eind 2016.

Het project heeft tot  doel om de landbouwsector te begeleiden naar een duurzaam bodembeheer, waarbij naast nutriënten ook aandacht wordt besteed aan het gehalte aan organische stof.  

Een  duurzaam bodembeheer gaat ruimer dan bemesting alleen. Landbouwbedrijven worden in hun geheel bekeken, en er wordt advies gegeven over bedrijfsbeheer, teeltrotatie etc.  Een dergelijke aanpak gaat voor een optimaal gehalte aan organische stof in de bodem met een beheersbaar nitraatresidu in de bodem. 

De VLM wil in het kader van dit project de bestaande   bedrijfsbegeleiding (BAS) uitbreiden: bij het advies over een oordeelkundige bemesting zal ook aandacht worden besteed aan een optimale aanvulling van koolstof in de bodem. De BASsers zullen samen met de landbouwer de gehele bedrijfsvoering bekijken, en waar nodig wordt deze bijgestuurd.

Er bestaat heel wat kennis omtrent een dergelijk duurzaam bodembeheer, maar deze kennis blijft hoofdzakelijk hangen in onderzoekscentra, en komt te weinig bij landbouwers terecht. Gedurende het eerste projectjaar zullen UGent, het NMI en de VLM samenwerken om alle wetenschappelijke informatie die hierover bestaat te vertalen naar praktisch advies voor landbouwbedrijven. Bovendien zal een  beslissingsondersteunende tool, een webtoepassing, worden ontwikkeld die op basis van een aantal bedrijfsgegevens een advies zal geven omtrent duurzaam bodembeheer.

Het project loopt 4 jaar. Gedurende deze periode zullen  50 landbouwbedrijven, geselecteerd uit een 5-tal pilootregio’s worden begeleid door de BASsers van de VLM.  De medewerking van deze bedrijven gebeurt op  vrijwillige basis. Bij deze 50 bedrijven worden de resultaten van het duurzaam bodembeheer geëvalueerd, en het gegeven advies en de beslissingsondersteunende tool zullen worden bijgewerkt.  Ook biologische bedrijven kunnen deelnemen aan het project.

De project- en management structuur zorgt ervoor dat alle belanghebbenden in de landbouwsector zullen worden betrokken bij dit project. Via een stuurgroep en een reflectiegroep zullen op regelmatige basis de voortgang en de resultaten van het project worden gecommuniceerd en bediscussieerd.  Tijdens het project zullen in Vlaanderen een 15-tal demonstratiedagen worden georganiseerd, om het project voor te stellen aan het brede publiek. 

In Nederland zal het NMI zorgen voor de coördinatie van het project. Het NMI zal de landbouwers via groepssessies informeren. 

Indien u als landbouwer geïnteresseerd bent om deel te nemen aan dit project, gelieve dan onderstaande projectmedewerkers te contacteren. 

Projectmedewerkers
Sarah Steyaert (sarah.steyaert@vlm.be) - projectleiding
Greet Verlinden (greet.verlinden@vlm.be) – bodemmateriespecialist 

Bijkomende informatie
www.demeterlife.eu 

Image

 

bodemvruchtbaarheid