/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Niet-kerende grondbewerking op kleinschalige bedrijven

Bijeenkomst
‘niet-kerende grondbewerking op kleinschalige groentebedrijven’
Donderdag 12 juli, 17u-21u
Wijveld, Kwadenplasstraat, Destelbergen


Inagro volgt dit jaar een 10-tal biologische bedrijven op die met niet-kerende bodembewerking aan de slag zijn of die dit graag willen maar nog vastlopen op een aantal praktische problemen. De bedoeling is om samen op zoek te gaan naar mogelijkheden om, zowel op grootschalige als op eerder kleinschalige bedrijven, intensief kerende bodembewerkingen te beperken of zelfs achterwege te laten.

Zeven van de deelnemende bedrijven zijn kleinscha-lig (1 tot max 5ha) met veelal een zeer uitgebreid gamma aan groenten. Op deze bedrijven wordt met succes niet geploegd. Een diepe bewerking wordt vaak uitgevoerd met een actisol of een vaste tand. Het zaai- of plantbed klaarleggen lukt in bepaalde gevallen met een rotoreg. Maar een frees en/of spitmachine zijn op deze bedrijven (tot nu toe) niet weg te denken. Beide worden ingezet om de grond voldoende fijn en proper te krijgen voor fijne teelten zoals wortelen of om groenbemesters en gewasresten oppervlakkig kapot te krijgen en in te werken. De meeste van deze telers stellen zich de vraag in welke mate een dergelijke bewerking nefast is voor het bodemleven en de bodemstructuur en of er hiervoor alternatieven bestaan.

Om hier dieper op in te gaan organiseren we in het kader van het CCBT-project ‘Niet kerende grondbewerking in Vlaamse biologische landbouw’ een studieavond omtrent niet-kerende grondbewerking op kleinschalige biologische groentebedrijven. Deze studiedag gaat door op het veld van Michiel Van Poucke (Wijveld) in Destelbergen. We nodigden voor deze bijeenkomst ook ervaringsdeskundige Stefan Muijtjens uit. Zijn verhaal zal rechtstreeks gericht zijn op de situatie in het veld en de vragen die leven bij de aanwezigen.

Stefan Muijtjens is zelfstandig landbouwadviseur en heeft ook ruime ervaring met biologische groente-teelt. Zijn belangrijkste aandachtvelden zijn ploegloze bodembewerking, bedrijfseconomie, stadslandbouw en lage input landbouw. Hij zoekt systematisch binnen noordwest Europa naar regionaal toe-pasbare landbouwinnovaties.

Ontwikkelde je zelf een teeltsysteem of een specifieke machine voor niet kerende grondbewerking op uw bedrijf ? Wij nodigen je dan graag uit om een foto of een schema mee te brengen en om uw ervaringen te delen met de collega’s.

Programma:

17u Ontvangst met broodje

17u30 Start met voorstellingsronde: mogelijkheid tot schetsen van eigen problemen of ervaringen met niet kerende grond bewerking.

18u Toer op het veld, met uitleg van Stefan Muijtjens en groepsdiscussie

Wat doen we met onze frees en spit machine? Belang van een aangepaste teeltrotatie? Welke groenbemesters kiezen? Hoe pak je beddenteelt aan met niet kerende grondbewerking ?

20u30 Napraten met een drankje

Inschrijven

Inschrijven is vriendelijk. Dit maakt de organisatie voor ons gemakkelijker. Voor inschrijving of meer info kan je terecht bij Annelies Beeckman, Inagro, 051/273251, annelies.beeckman@inagro.be

bodemvruchtbaarheid