/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Nieuwe brochure 'Blonde d'Aquitaine'

Eind jaren 1990 was er vraag van de Vlaamse rundveehouders, naar informatie over uitbating en management van Blonde d’ Aquitaine binnen de Vlaamse productieomstandigheden. Om hier aan tegemoet te komen, richtte het Departement Landbouw en Visserij een demonstratieproef Franse vleesrassen in. De zoötechnische resultaten van de opvolging van 9 bedrijven, zijn nu gebundeld in een gratis te verkrijgen ‘Brochure nr. 66: Blonde d’ Aquitaine – resultaten van een demonstratieproef’. 

Naar het einde van de 20e eeuw nam de interesse in Franse vleesrassen in België toe. Sommige veehouders kozen voor diversificatie op hun bedrijf zoals hoeveverkoop en wensten een product aan te bieden dat duidelijk onderscheidbaar was van het gangbare rundsvlees, het Belgisch Witblauw. 

De keuze binnen de Franse vleesrassen viel in Vlaanderen vooral op het Limousin en het Blonde d’ Aquitaine ras. Deze rassen worden gekenmerkt door ondermeer gemakkelijke kalvingen, een goede vruchtbaarheid en geringe afwijkingen. 

Omdat deze rassen een heel andere manier van uitbating en management vragen dan het Belgisch Witblauwe ras, was er nood aan productieresultaten van deze Franse vleesrassen binnen de Vlaamse productieomstandigheden. Om hierop een antwoord te bieden heeft het Departement Landbouw en Visserij een aantal bedrijven met dieren van het Limousin en Blonde d’ Aquitaine ras opgevolgd in een demonstratieproef Franse vleesrassen. 

De veestapel van het Limousin ras in Vlaanderen stagneert min of meer, maar het Blonde d’ Aquitaine ras kent nog steeds een lichte groei. Na ruim 10 jaren opvolging van 9 vleesveebedrijven met dieren van het Blonde d’ Aquitaine ras, werd de demonstratieproef in 2011 afgerond en zijn de zoötechnische resultaten van dit ras gebundeld in een brochure. Deze brochure biedt heel wat nuttige informatie voor elke veehouder die met het Blonde d’ Aquitaine ras wil fokken om er een kwalitatieve en productieve veestapel mee uit te bouwen. 

De (gratis) brochure is in gedrukte vorm aan te vragen via carine.vaneeckhoudt@lv.vlaanderen.be 

Departement Landbouw en Visserij

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling 

Ellipsgebouw (6e verdieping) – 

Koning Albert II-laan 35, bus 40 - 1030 Brussel

Tel. 02 552 79 01 - Fax: 02 552 78 71

 

of te downloaden via de website    www.vlaanderen.be/landbouw.

 

Contact

Ir. Laurence Hubrecht | Tel. 09 272 23 08 | Fax 09 272 23 01

laurence.hubrecht@lv.vlaanderen.be 

www.vlaanderen.be/landbouw 

 

Woordvoerder Landbouw en Visserij

Patricia De Clercq | Tel. 02 552 77 09

patricia.declercq@lv.vlaanderen.be 

Afdeling Organisatie en Strategisch Beleid (Persverantwoordelijke)

Inge Piessens | Tel. 02 552 77 31 | Fax 02 552 77 01

inge.piessens@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij valt onder de bevoegdheid van Kris Peeters: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid.

Het beleidsdomein omvat het Departement Landbouw en Visserij, het Agentschap voor Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM).

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw 

 
herkauwers