/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Gebruik van maaimeststoffen in koepel is een optie, maar let op dosering

Justine Dewitte (PCG) en Koen Willekens (ILVO)

Door de aangescherpte aanvoernorm voor fosfor binnen MAP5 wordt het gebruik van maaimeststoffen, theoretisch althans, interessant. Of dit ook in de praktijk zo is in koepel, testten ILVO en PCG uit.

De aan te raden dosering van een maaimeststof blijkt sterk afhankelijk van het droge stof gehalte ervan. Wees dus voorzichtig en onderschat de nutriënteninhoud niet. Stikstofvrijstelling uit de maaimeststof blijkt duidelijk uit een verhoogde stikstofbeschikbaarheid in het bodemprofiel. Op de opbrengst van spinazie was het eerste jaar geen effect terwijl er, na herhaalde toepassing in het tweede jaar, van deze keer een heel ruime dosering, er een duidelijk positief effect was op de opbrengst van paksoi.

Het gebruik van maaimeststoffen in koepel kan kansen bieden, zeker als met bedrijfseigen materiaal kan gewerkt worden. 

Lees het volledige proefverslag hier

Meer info?
Justine Dewitte (PCG) en Koen Willekens (ILVO)
E-mail: justine@pcgroenteteelt.be en koen.willekens@ilvo.vlaanderen.be
TEL: +32 (0)9 381 86 82 (Justine)  

Dit onderzoek kadert in het project ‘Stikstofwerking van maaimeststoffen in relatie tot toepassingswijze en bodemconditie‘ dat wordt uitgevoerd met de financiële steun van het Departement Landbouw en Visserij.
Image
beschutte teelt
bodemvruchtbaarheid