/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - apr2017

 
Image

Beste lezer,

CCBT informeert je maandelijks over het praktijkonderzoek voor biolandbouw in Vlaanderen. 

Indien je hieronder klikt op een titel kom je op onze website terecht waar je het volledige artikel kan bekijken.
Zoek je specifieke info? Typ dan je zoekwoord in de balk rechtsboven op onze website.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be@BIOpraktijk


Welk ras broccoli kan met minder N of irrigatie om?

Broccoli heeft net als bloemkool voldoende stikstof en water nodig om tot een goede opbrengst te komen. Als een van beide in gebreke blijft, wordt onvoldoende opbrengst en kwaliteit gerealiseerd. Omwille van MAP en de klimaatopwarming, vrezen telers dat deze omstandigheden zich meer en meer zullen voordoen. In het kader van het 'Robuuste Rassen'-project van CCBT screende Inagro het rassenaanbod. Lees meer...


Hittebehandeling van krachtvoeders biedt mogelijkheden

In de biologische veehouderij worden rantsoenen op basis van grasklaver aangevuld met bestendige eiwitbronnen via het krachtvoeder. Sojaschilfers bevatten bijvoorbeeld een hoge DVE (darm verteerbaar eiwit) waarde gecombineerd met een hoge bestendigheid van het ruw eiwit (RE). De afhankelijkheid van deze overzeese eiwitbron kan echter verminderd worden indien we het eiwit van regionale grondstoffen bestendiger zouden kunnen maken. In het CCBT- project ‘Meer DVE voor biologische vee' werd onderzocht of een hittebehandeling dit kan waarmaken. Lees meer...


Engels raaigras levert hoogste DVE-opbrengst

Om het aandeel bestendig eiwit in het rantsoen van biologisch melk- en vleesvee verder te optimaliseren werden door Inagro de mogelijkheden van esparcette en van de grassoort en het klaverras onderzocht. Lees meer...


Effecten van maaimeststoffen op N-dynamiek en opbrengst

Een maaimeststof is een snede van een groenbedekker die op een ander perceel als meststof wordt toegediend. Via proefopzetten op twee locaties (ILVO en Inagro) in twee opeenvolgende jaren (2015 en 2016) werd de werking van maaimeststoffen onderzocht in relatie tot de bodemconditie. Lees meer...


PCG onderzocht enkele bodemverbeterende middelen tegen aaltjes

Door de krappe rotatie met vruchtgroenten die wordt aangehouden in een verwarmde kas, duiken op termijn bodemgebonden ziekten en plagen op, waaronder wortelknobbelaaltjes. Aan de hand van een oriënterende proefopstelling werd nagegaan of de natuurlijke middeltjes die recentelijk op de markt gekomen zijn al dan niet veelbelovend zijn. Lees meer... 


Wortelvlieg in knolselder monitoren en beheersen

Het gebruik van insectengaas of klimaatnet in de teelt van knolselder biedt opbrengstvoordeel. Veldproeven door Inagro toonden dit aan en wijzen daarbij ook op een goede afdekstrategie. Afdekken verhindert eiafleg door wortelvlieg en levert bij vroeg planten ook een groeivoordeel op. Dit laatste is in de biologische teelt van belang om het opbrengstverlies door Septoria te beperken. Lees meer...


Controle van zaagwespen in de biologische pitfruitteelt

In de bio pitfruitteelt dreigt er een probleem met het wegvallen van Spruzit (pyrethrinen met synergist piperonylbutoxide of kortweg PBO) voor correctiebehandelingen tegen een aantal belangrijke plagen. Pcfruit wil via een aantal veldproeven de potentiële efficiëntie van alternatieve biocompatibele bestrijdingsmiddelen nagaan. In 2016 lag de focus op zaagwespen in appel en peer en op perenbladvlo. Lees meer...


Netwerkdag rond bio en agro-ecologie in onderwijs zoomt in op leerplannen

Op vrijdag 17 maart vond de tweede netwerkdag plaats over agro-ecologie en biolandbouw voor personeel uit secundair land- en tuinbouwonderwijs. Zo’n 20 leerkrachten uit alle hoeken van Vlaanderen bezochten samen biobedrijf De Kijfelaar in Herentals en gingen in gesprek over hoe agro-ecologische landbouw in hun lessen kan passen. Lees meer...


Beslis mee over de teeltkalender

Waarschijnlijk ken je de www.biopraktijk.be/teeltkalender al. Inagro en PCG gaan in 2017 opnieuw aan de slag om de tool in overleg met biologische telers te optimaliseren en uit te breiden. Ben je bereid mee te denken over verbeteringen en nieuwe functies? Meld je aan of geef alvast suggesties door via: karel.dewaele@inagro.be of 051/273258. 


Reis mee naar Tech&Bio in Valence!

Tech&Bio in Valence (Frankrijk) is dé professionele openluchtbeurs voor de biologische landbouw. Naast allerlei velddemonstraties en infostands, is er ook een volledig programma aan interessante en praktijkgerichte lezingen en je krijgt de kans om biobedrijven in de streek te bezoeken. CCBT organiseert opnieuw een tweedaagse groepsreis naar deze beurs, van 19 tem 21 september. Lees meer...


En verder:


AGENDA

26 apr - Hoe hou ik mijn maïs onkruidvrij?

8 mei - Opleidingsweek Agro-ecologie

8 mei - Conferentie 'Agroecology : past, present, future'

9 mei - Bedrijfsbezoek 'natuur-inclusieve' weidevogelboerderij

10 mei - Bedrijfsbezoeken eetbare bloemen

28 mei - Netwerkmoment: Molenaar zoekt biograanteler

7 juni - Terr'Eau Bio

21 juni - Öko-Feldtage in Duitsland

26 juni - Summer School agroecologie en veehouderij

20 & 21 sep - Tech & Bio 2017