/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

laatste nieuws

Belgische en Franse wetenschappers, verbonden aan vijf universiteiten en twee proefcentra, lanceerden een nieuwe familie moleculen van natuurlijke oorsprong die klassieke schimmelwerende fungiciden (deels) kunnen vervangen. Deze lipopeptiden, afkomstig uit bacteriën, zullen ten vroegste over vier jaar vaak voorkomende schimmels kunnen aanpakken op sla, druiven, gerst, tarwe, tomaat en prei.
geupdate: 02:47 | 16-12-2013
 1. kleinfruit
 2. akkerbouw
 3. groenten
Zoals alle Vlaamse praktijkcentra, heeft ook de Afdeling Biologische Productie van Inagro in de voorbije periode haar proefprogramma voor het komende teeltseizoen opgemaakt. De technische adviesraad die op 13 november bijeen kwam en die dit programma vanuit de praktijk aanstuurt, kon rekenen op een goede opkomst en een erg actieve inbreng. Voorafgaand aan deze adviesraad, werd een kleine enquête gehouden onder de biologische telers.
geupdate: 02:33 | 16-12-2013
 1. akkerbouw
 2. groenten
Ritnaalden zijn de larven van kniptorren. Ze leven ondergronds waar ze meerdere jaren verblijven en diverse gewassen aantasten. De laatste jaren neemt deze schade aan onze cultuurgewassen toe. In geen enkele teelt blijkt er echter een duurzame oplossing te zijn voor deze opkomende plaag. Hoog tijd dus om het insect onder de loep te nemen en op zoek te gaan naar nieuwe beheersmaatregelen.
geupdate: 02:08 | 16-12-2013
 1. akkerbouw
 2. groenten
Een nieuwe uitgave van BioForum Vlaanderen laat boeren zelf vertellen hoe agro-ecologische landbouw werkt.
geupdate: 10:06 | 21-11-2013
 1. biodiversiteit

Het individueel bedrijfsadviessysteem voor bioboeren was toe aan vernieuwing. Daarom werkte BioForum Vlaanderen samen met de Vlaamse overheid aan een werkbaar instrument dat bioboeren en begeleiders effectief en efficiënt kunnen inzetten. Dit proces nam uiteindelijk vier jaar in beslag. Op vrijdag 8 november heeft de Vlaamse regering op initiatief van minister-president Kris Peeters de nieuwe regelgeving goedgekeurd.

geupdate: 04:04 | 20-11-2013
Recent werd in het 7de kaderprogramma (Call: “FP7-KBBE-2013-7) het project “BIOCOMES” weerhouden voor financiering. pcfruit vzw is één van de 27 partners uit in totaal 14 verschillende landen van dit project dat getrokken wordt door Wageningen UR. De doelstelling van het project is om in totaal 11 nieuwe biologische bestrijdingsagentia (BCA’s) te ontwikkelen voor de Europese landbouw en bosbouw.
geupdate: 03:59 | 20-11-2013
 1. pitfruit
Het COREOrganic-project ‘BIO-INCROP’ zoekt naar nieuwe managementtechnieken voor biologische fruitboomgaarden. Het onderzoek focust op fruitproductie in gematigde zones, met appel als case, en op mediterrane zones, met citrusvruchten als case. De onderzoeksstrategie is gebaseerd op micro-organismen die deel uitmaken van de bodemweerbaarheid en de biologische bodemvruchtbaarheid.
geupdate: 03:54 | 20-11-2013
 1. pitfruit
Om de ontwikkeling van de bio beschutte tuinbouw en de wetenschappelijke kennis errond op Europees niveau vooruit te helpen werd er al voor de 2de maal een ISHS symposium rond dit thema georganiseerd, dat dit keer doorging in Avignon. De organisatie gebeurde door de Franse onderzoeksinstelling ITAB en de onderzoeksgroep GRAB. Tevens was er een samenwerking met de Europese COST-actie BioGreenhouse, die ook werkt rond bio beschutte tuinbouw.
geupdate: 03:47 | 20-11-2013
 1. beschutte teelt
Een van de taken die aan het CVBB werden toevertrouwd is het opzetten van een netwerk van referentiepercelen. Bedoeling is om voor alle teeltgroepen het nitraatresidu op te volgen op bedrijven die een goede praktijk in zake teeltechniek en bemesting toepassen. De resultaten van het eerste jaar werking zijn nu beschikbaar.
geupdate: 03:28 | 20-11-2013
 1. bodemvruchtbaarheid
Tijdens de opstelling van het proefplan bio van PCG kwam de vraag van de biologische telers om een demonstratieve proef 'tropische vruchten' aan te leggen in koepel. De definitie van 'tropische vruchten' was: “kijk eens wat er allemaal beschikbaar is bij de zaadhuizen”. Zo gezegd, zo gedaan…
geupdate: 04:06 | 20-11-2013
 1. beschutte teelt

Pages