/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg

 

kleinfruit

Woensdag 6 mei vond een studiemiddag plaats over beplantingen in de kippenuitloop, georganiseerd door het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en Inagro. Aanleiding hiervoor waren een aantal projecten in Vlaanderen en Nederland, die deze combinatie onderzocht hebben.
geupdate: 02:59 | 20-05-2015
 1. pluimvee
 2. pitfruit
 3. kleinfruit
 4. biodiversiteit
In het kader van het demonstratieproject BIOROOTS (gefinancierd door de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij) werkt Proefcentrum Pamel rond de monitoring en beheersing van de taxuskever. Taxuskever kan uw kleinfruitaanplanting ernstig beschadigen.
geupdate: 11:02 | 20-05-2015
 1. kleinfruit
Op 17 maart stelde Proefcentrum Pamel de proefresultaten van 2014 voor. Alles werd gebundeld in een handig jaarverslag. Naast het eigen onderzoek kwamen ook externe onderzoeksprojecten aan bod, waarvoor het proefcentrum als gastlocatie dient.
geupdate: 03:07 | 22-04-2015
 1. kleinfruit
De kennis over de nutriëntenbehoeften van (biologisch) kleinfruit is op dit moment erg beperkt. Het CCBT-project ‘Optimalisatie bemesting in bio-kleinfruit’ heeft tot doel de kennis te verruimen en de telers op een correcte manier te leren omgaan met de bemestingsadviezen, binnen de grenzen van de bemestingsnormen.
geupdate: 03:54 | 22-04-2015
 1. kleinfruit
 2. bodemvruchtbaarheid
Taxuskever en D. suzukii zijn ‘nieuwkomers’ in de biologische kleinfruitteelt. Het demonstratieproject BIOROOTS (gefinancierd door de Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij) wil de sector ondersteunen inzake de monitoring en aanpak van deze prioritaire plagen.
geupdate: 02:52 | 18-03-2015
 1. kleinfruit
Microbiële activiteit speelt een belangrijke rol in veel bodemfuncties. Bacteriën en schimmels breken organisch materiaal af en zorgen voor het vrijmaken en/of binden van nutriënten. Daarnaast verbetert een divers en actief microbieel bodemleven de bodemstructuur en heeft het een rol in de weerbaarheid van de bodem. Het is een uitdaging om een goede (en eenvoudige) methode te vinden om microbiële activiteit in de bodem te meten.
geupdate: 02:17 | 21-01-2015
 1. pitfruit
 2. kleinfruit
 3. akkerbouw
 4. beschutte teelt
 5. groenten
 6. bodemvruchtbaarheid
Eind vorig jaar werd het demonstratieproject BIOROOTS goedgekeurd door de Vlaamse overheid. BIOROOTS staat voor ‘BIOlogische gewasbeschermingsstrategieën demonstreren onder Reële Omstandigheden Op vraag van de biologische TuinbouwSector’ en zal uitgevoerd worden door vier partners van CCBT: PCG, Inagro, PPK en Pcfruit.
geupdate: 11:17 | 21-01-2015
 1. kleinfruit
 2. beschutte teelt
 3. groenten
Sectorfederatie BioForum Vlaanderen en beursorganisator easyFairs verplaatsen de vakbeurs voor de biologische keten Expo4Bio naar oktober 2016 in Brussels Expo. De vakbeurs in het najaar van 2016 kiest nog steeds voluit voor een actueel aanbod voor en door de biologische sector én voor kennisuitwisseling.
geupdate: 10:58 | 21-01-2015
 1. herkauwers
 2. pluimvee
 3. pitfruit
 4. kleinfruit
 5. beschutte teelt
 6. groenten
Verschillende kleinfruitteelten vragen een lichtzure tot zeer zure grond. In tegenstelling tot de gangbare teeltsystemen laat de biologische teeltwijze niet toe om gebruik te maken van zuurwerkende meststoffen of om het gietwater aan te zuren. Dit is een groot knelpunt voor de blijvende rendabiliteit van de biologische kleinfruitteelt.
geupdate: 03:39 | 16-12-2014
 1. kleinfruit
In 2014 is PPK gestart met een CCBT-project dat zoekt naar optimale bemestingsstrategieën voor biologisch kleinfruit. Begin oktober kwam het Biobedrijfsnetwerk Kleinfruit samen op het bedrijf van Frank Souffriau, Slowberry in Lier, om de eerste resultaten te bespreken.
geupdate: 03:57 | 18-11-2014
 1. kleinfruit
 2. bodemvruchtbaarheid

Pages