/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg

 

groenten

In 2014 testte Inagro 9 rassen chinese kool uit op het veld, waaronder het biologische ras Bilko. Het najaar van 2014 begon warm en verliep vrij vochtig. De rassen hadden in deze omstandigheden vooral af te rekenen met Alternaria.
geupdate: 12:18 | 22-04-2015
 1. groenten
Op de databank www.organicxseeds.be is er een ruim aanbod van biologische rassen voor witte kool. Toch houden sommige telers vast aan hun vertrouwde gangbare ras. In deze rassenproef werd de gebruikswaarde van het biologisch rassenaanbod vergeleken met enkele gangbare referentierassen.
geupdate: 12:07 | 22-04-2015
 1. groenten
Terwijl er voor witte kool al een behoorlijk biologisch rassenaanbod is, is dat voor rode kool nog beperkt. In de rassenproef rode kool op het proefbedrijf biologische landbouw waren de groeiomstandigheden dit jaar moeilijk. Enkele rassen lieten toch goede resultaten zien.
geupdate: 11:50 | 22-04-2015
 1. groenten
In de biologische preiteelt is de rassenkeuze het voornaamste instrument ter beheersing van ziekten en sleet. De winter van 2014-2015 kende geen grote vorstperiode en verliep vrij warm en nat. Sleetvastheid en ziekteweerbaarheid waren opnieuw belangrijke parameters voor een goede en kwalitatieve opbrengst.
geupdate: 11:13 | 22-04-2015
 1. groenten
Wortelvliegen zijn geen onbekende gasten voor wortel, pastinaak en knolselder telers. De larven vreten aan de wortels of knollen vanaf mei of juni tot november in drie opeenvolgende generaties. Bij hoge druk kan de schade van de wortelvlieg oplopen tot meer dan 50% economisch opbrengstverlies. Op kleinschalige biologische percelen is er omwille van een aantal inherente factoren altijd een hoog risico op schade door wortelvlieg zodat controlemaatregelen noodzakelijk zijn.
geupdate: 03:09 | 18-03-2015
 1. groenten
Ritnaalden en emelten komen vaak voor in biologische akkers en kunnen verschillende gewassen aantasten. Het niveau van aantasting kan echter sterk verschillen. Jaar-, perceels- en rotatiegebonden factoren spelen hierbij een rol en bepalen het risico op schade. Om hier meer inzicht in te krijgen, startte Inagro in 2013 met een tweejarig CCBT-project.
geupdate: 12:06 | 18-03-2015
 1. akkerbouw
 2. groenten
Onderzoekers van het Ministerie van Landbouw van de VS hebben aangetoond hoe slatelers bladluizen kunnen beheersen zonder de inzet van insecticiden door bloemen op te nemen in en tussen de teelt.
geupdate: 03:46 | 18-02-2015
 1. groenten
 2. biodiversiteit
Napomyza gymnostoma of de preimineervlieg is intussen zowel bij hobbytuinders als bij preitelers een welbekende schadeverwekker. In moestuinen worden prei, ui en look al een tiental jaar belaagd door dit insect. Op productievelden bij boeren treden meer recent ernstige schadegevallen op door preimineervlieg. Om meer inzicht krijgen in de huidige omvang, historiek en regionale verspreiding van het probleem in Vlaanderen, voert Inagro een enquête uit.
geupdate: 04:59 | 18-02-2015
 1. groenten
Natuurlijke vijanden en bestuivers zijn uitstekende helpers voor de landbouwproductie. Lieveheersbeestjes, roofwantsen en andere insecteneters helpen bij de plaagbestrijding in uw gewassen, terwijl bijen en hommels helpen bij de bestuiving van tal van landbouwgewassen. Wilt u ook maximaal profiteren van deze nuttige insecten in uw akkers? Bestel dan vandaag nog (één van) onze bloemenmengsels op maat van deze insecten!
geupdate: 04:59 | 18-02-2015
 1. akkerbouw
 2. groenten
 3. biodiversiteit
In het kader van het strategisch plan voor de ontwikkeling van de biologische landbouw in Wallonië 2020, werd aan het Waals Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (CRA-w) een budget toegekend voor onderzoek voor de biologische teelt. Op 5 februari organiseerden CRA-W en de Waalse overheid hun eerste studiedag met als thema ‘Beheersing van ziekten, plagen en parasieten in de biologische teelt’
geupdate: 02:26 | 18-02-2015
 1. pitfruit
 2. akkerbouw
 3. groenten
 4. bodemvruchtbaarheid
 5. biodiversiteit

Pages