beschutte teelt

Elke tuinder streeft ernaar zijn bemesting zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte van het gewas. Dit lijkt eenvoudig, maar is niet altijd even evident. Zeker niet wanneer het gaat om een biologische teelt waarbij organisch bemest wordt. Organische meststoffen zijn niet onmiddellijk, maar slechts na mineralisatie opneembaar door de plant. Het mineralisatieproces wordt echter door tal van factoren beïnvloedt zoals bodemtemperatuur, bodemleven, vocht, ...
geupdate: 12:03 | 19-02-2014
 1. beschutte teelt
In overleg met het Technisch Comité bio beschutte teelten heeft PCG het proefplan voor 2014 samengesteld. De eerste proeven zijn reeds uitgezaaid en zullen eind januari aangeplant worden in de verwarmde afdelingen.
geupdate: 11:21 | 27-03-2014
 1. beschutte teelt
Terwijl de verslagen van 2013 afgewerkt worden, zijn reeds tal van ideeën voor 2014 verder uitgewerkt binnen de proefcentra Inagro en PCG. In dit artikel brengen we enkele belangrijke thema’s waar voor biologische groententeelt komend jaar focus op zal gelegd worden.
geupdate: 07:51 | 21-01-2014
 1. beschutte teelt
 2. kruiden
 3. groenten
De nieuwe website van bioKennis is online! bioKennis.nl is recent veranderd in bioKennis.org. Niet alleen nieuws en resultaten van Nederlands biologisch onderzoek, maar ook van het Vlaamse onderzoek is nu te vinden op bioKennis. De partners CCBT, NOBL, de Vlaamse biobedrijfsnetwerken, Bionext, Louis Bolk Instituut en Wageningen UR hebben het afgelopen half jaar gewerkt aan de nieuwe website.
geupdate: 02:27 | 22-01-2014
 1. herkauwers
 2. pluimvee
 3. kleinfruit
 4. akkerbouw
 5. beschutte teelt
 6. groenten
Om de ontwikkeling van de bio beschutte tuinbouw en de wetenschappelijke kennis errond op Europees niveau vooruit te helpen werd er al voor de 2de maal een ISHS symposium rond dit thema georganiseerd, dat dit keer doorging in Avignon. De organisatie gebeurde door de Franse onderzoeksinstelling ITAB en de onderzoeksgroep GRAB. Tevens was er een samenwerking met de Europese COST-actie BioGreenhouse, die ook werkt rond bio beschutte tuinbouw.
geupdate: 03:47 | 20-11-2013
 1. beschutte teelt
Tijdens de opstelling van het proefplan bio van PCG kwam de vraag van de biologische telers om een demonstratieve proef 'tropische vruchten' aan te leggen in koepel. De definitie van 'tropische vruchten' was: “kijk eens wat er allemaal beschikbaar is bij de zaadhuizen”. Zo gezegd, zo gedaan…
geupdate: 04:06 | 20-11-2013
 1. beschutte teelt
Aan de hand van een gerandomiseerde blokkenproef werd nagegaan welke rassen rode en oranje blokpaprika’s op de markt geschikt zijn voor biologische teelt. De rassenselectie gebeurde in samenspraak met de telers, aangevuld door rassen geschikt bevonden door de zaadhuizen.
geupdate: 02:12 | 17-10-2013
 1. beschutte teelt
Voorheen lag een demonstratieve bioproef aan op het PCG met allerhande types paprika. Daaruit werden de beste rassen rode, gele en oranje zoete punt paprika’s geselecteerd en aangevuld met rassen specifiek aangevraagd door telers. Op die manier kunnen de rassen die goed scoorden in de proef, hun waarde bevestigen. Tevens werd nagegaan of een 2-, dan wel een 3-stengelsysteem het meest geschikt is.
geupdate: 02:12 | 17-10-2013
 1. beschutte teelt
In het kader van het IWT-project over Bremia lactucae (valse meeldauw) in de teelt van kropsla onder glas wil PCG voor onderzoek stalen verzamelen uit de praktijk (zowel gangbaar als bio) met aantasting van Bremia. Dit om de verschillende fysio’s te bepalen zodat rassenselectie en veredeling geoptimaliseerd kunnen worden.
geupdate: 10:08 | 13-09-2013
 1. beschutte teelt
Coeur de Boeuf wordt voornamelijk in het Zuiden, in een iets warmer klimaat geteeld. Verschillende rassen worden aangeboden door de zaadhuizen maar wellicht reageren deze in de serre niet allemaal hetzelfde op het Belgische klimaat. In deze rassenproef werd nagegaan welke rassen het meest geschikt zijn voor een biologische teelt in dergelijke omstandigheden.
geupdate: 06:07 | 11-09-2013
 1. beschutte teelt

Pages