/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg

 

akkerbouw

Voorkiemen biedt meer garantie op een goede opkomst en geeft het gewas een groeivoorsprong van 1 à 2 weken, niet onbelangrijk in een plaagrijk seizoen. Voorkiemen is in Vlaanderen echter nog geen standaardmaatregel in de biologische aardappelteelt. Inagro nam de proef op de som in een demonstratieve proefopzet.
geupdate: 02:18 | 21-01-2015
 1. akkerbouw
Schuif aan bij Inagro en groei als ondernemer. Met deze slogan lanceerde Inagro op 6 januari 2015 een nieuw initiatief om haar communicatie met en dienstverlening aan de land- en tuinbouwers te verbeteren, te versterken en te personaliseren.
geupdate: 11:01 | 21-01-2015
 1. herkauwers
 2. akkerbouw
 3. groenten
Op 13 januari organiseerde PIBO Campus vzw een studienamiddag voor landbouwers en studenten. De proefresultaten van 2014 werden er voorgesteld, en adviseur Stefan Muijtjens gaf een presentatie over ploegloos boeren.
geupdate: 10:29 | 21-01-2015
 1. akkerbouw
Op 4 december vond in Gent de studienamiddag 'Biolandbouw en- voeding: een uitdaging voor elke onderzoeker!' plaats. Onderzoekers uit verschillende wetenschappelijke disciplines, zowel uit het gangbare als biologische landbouw- en voedingsonderzoek kwamen er samen met actoren uit de biologische sector om kennis uit te wisselen en samen te zoeken naar mogelijke oplossingen voor gestelde problemen uit de praktijk.
geupdate: 02:42 | 12-01-2015
 1. herkauwers
 2. akkerbouw
 3. groenten
Veel meer dan in gangbare landbouw, waar gemakkelijk voor een kunstmeststof met extra zwavel kan gekozen worden, dient in biologische landbouw zwavel via een specifieke zwavelbemesting toegediend te worden. Inagro voerde een zwavelbemestingsproef uit in grasklaver.
geupdate: 03:33 | 16-12-2014
 1. herkauwers
 2. akkerbouw
In 2014 en 2015 kijkt het Proefbedrijf Pluimveehouderij, in samenwerking met Inagro en ILVO naar kansen en rantsoenen om kringlopen op sectorniveau te sluiten. Sluiten van kringlopen in de biologische pluimveehouderij en akkerbouw begint bij het maximaal inzetten van regionale en economisch interessante grondstoffen.
geupdate: 03:27 | 16-12-2014
 1. pluimvee
 2. akkerbouw
In 2014 zorgde de vroege en zeer hoge plaagdruk voor een grondige selectie in de rassenproef aardappelen op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro. Veel rassen waren begin juli praktisch afgestorven. Een derde van het aanbod hield stand tot aan het loofbranden begin augustus. Een aantal van die rassen combineerde een goede smaak en kwaliteit met bruto-opbrengsten tot ruim 50 ton/ha.
geupdate: 04:17 | 16-12-2014
 1. akkerbouw
De landbouw krijgt steeds vaker te maken met zwaveltekorten. Door luchtverontreiniging kwam zwavel jarenlang gratis uit de lucht. Nu dit milieuprobleem min of meer is opgelost, ontstaan er zwaveltekorten voor zowel de gewas- als dierproductie. Deze tekorten zijn te signaleren door het zwavel-leverend vermogen van de bodem te testen of door kuil- of versgrasanalyses.
geupdate: 02:58 | 16-12-2014
 1. herkauwers
 2. akkerbouw
Het telen van eiwitrijke gewassen van eigen bodem neemt toe. Door de stijgende prijzen van krachtvoeders kan het telen van lupinen, erwten en veldbonen een goed alternatief zijn. Zowel in Nederland als in Vlaanderen is ruime ervaring opgedaan met deze mengteelten.
geupdate: 12:04 | 03-02-2015
 1. herkauwers
 2. akkerbouw
Biologische spelt kent een stijgend verbruik in de menselijke voeding. Globaal is de vraag groter dan het aanbod. De teelt van biologische spelt komt daarom terug onder de aandacht. In opdracht van ‘Bio zoekt Boer’ onderzoekt Inagro de mogelijkheden van biologische spelt en wil daar de biologische telers rechtstreeks bij betrekken.
geupdate: 04:19 | 18-11-2014
 1. akkerbouw

Pages