/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg

 

akkerbouw

Triticale is met ongeveer 250 ha het belangrijkste graangewas in de Vlaamse biologische landbouw. In vergelijking met wintertarwe is triticale minder ziektegevoelig en is de onkruidonderdrukking beter. Triticale wordt ook vaak geteeld in combinatie met voedererwten en/of winterveldbonen. Naast de korreloogst kan ook op een vroeger tijdstip de volledige plant gehakseld en ingekuild worden, de zgn. ‘gehele plant silage’ (GPS).
geupdate: 04:44 | 15-09-2015
 1. akkerbouw
Op de open velddag op het proefbedrijf biologische landbouw op 17 juni werden de lopende proeven voorgesteld. In dit bericht lichten we er enkele toe. De teelt van aardappel verloopt dankzij het droge voorjaar gunstig. Er is een toenemende vraag naar het graan spelt en het nieuwe ‘pseudograan’ quinoa. Ook soja komt achter de hoek kijken.
geupdate: 04:44 | 15-09-2015
 1. akkerbouw
 2. groenten
Om te voldoen aan de voorwaarden voor ecologisch aandachtsgebied binnen het nieuwe GLB dienen minstens twee groenbedekkers gemengd te worden. Binnen de biologische landbouw werd reeds enkele jaren ervaring opgedaan met een mengsel van vlinderbloemige en niet-vlinderbloemige groenbedekkers. Ook in 2014 werden op het proefbedrijf biologische landbouw verschillende mengsels uitgezaaid.
geupdate: 04:44 | 15-09-2015
 1. akkerbouw
BioForum Vlaanderen en Inagro zijn blij dat ze het OK-Net Arable-project kunnen voorstellen. Dat brengt boeren, bedrijfsadviseurs en onderzoekers uit heel Europa met elkaar in contact om kennis uit te wisselen. Uiteindelijke doel? Een productievere biologische landbouw.
geupdate: 01:33 | 29-07-2015
 1. akkerbouw
Op 23 juni organiseerde PIBO Campus vzw een rondgang in de biologische proefvelden. De proefveldwerking in Tongeren bestaat uit een teeltrotatie van 1 op 6: grasklaver, korrelmaïs, cichorei, veldbonen, triticale en aardappel.
geupdate: 01:05 | 29-07-2015
 1. akkerbouw
Op 1 en 2 december 2015 organiseert het Europese technologieplatform TPorganics de Organic Innovation Days in Brussel. Het doel van dit event is het innovatiepotentieel van de biologische voedings- en landbouwsector in de kijker te plaatsen. In dit kader lanceert TPorganics een oproep naar biolandbouwers, onderzoekers en bedrijven om hun innovatieve oplossingen voor de biologische landbouw- en voedingssector voor te stellen.
geupdate: 11:26 | 24-08-2015
 1. akkerbouw
 2. beschutte teelt
 3. groenten
In Nederland zijn zeven onderzoeksprojecten voor de biologische landbouw- en voedingssector goedgekeurd. De inhoud van de projecten hebben allemaal een link met zowel de biologische als de gangbare sector. Dit moet leiden tot een verdere ontwikkeling van biologische en gangbare ketens.
geupdate: 12:05 | 24-06-2015
 1. herkauwers
 2. pluimvee
 3. varkens
 4. pitfruit
 5. akkerbouw
 6. bodemvruchtbaarheid
Het is een traditie dat constructeurs de open velddag op het proefbedrijf biologische landbouw afsluiten met een demonstratie van hun nieuwste ontwikkelingen voor mechanische onkruidbestrijding. Dit jaar werd ook een getrokken veldhakselaar gedemonstreerd voor de productie van maaimeststoffen. Inagro brengt een kort fotoverslag.
geupdate: 12:28 | 29-07-2015
 1. akkerbouw
 2. groenten
In 2015 gingen twee nieuwe projecten van start die focussen op functionele agrobiodiversiteit op biologische bedrijven, onder de vleugels van Core Organic. Een nauwe samenwerking van onderzoek met andere stakeholders waaronder boeren, adviseurs en opleiders staat centraal in de projecten, zodat de ontwikkelde methoden praktisch bruikbaar zijn voor de eindgebruikers.
geupdate: 11:14 | 24-06-2015
 1. pitfruit
 2. akkerbouw
Een goede bodemconditie, en meer specifiek een gunstige bodemstructuur is cruciaal voor een sterke en gezonde gewasontwikkeling in de biologische landbouw. Dit voorjaar ging het project STIKSTOFWERKING VAN MAAIMESTSTOFFEN IN RELATIE TOT TOEDIENINGSWIJZE EN BODEMCONDITIE van start om het potentieel van maaimeststoffen te onderzoeken binnen strategieën van bodembeheer in de biologische teelt.
geupdate: 02:32 | 24-06-2015
 1. akkerbouw
 2. groenten

Pages