/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg

 

akkerbouw

Terwijl de laatste hand gelegd wordt aan de verslagen van het afgelopen jaar 2014, bruist het al weer van de ideeën voor het bio onderzoeksprogramma 2015. De opstart van veel nieuwe proeven is reeds een feit. Deze zullen verder uitgewerkt worden in de loop van komend jaar. Hieronder vind je een eerste aanblik van de proefonderwerpen binnen biologische groenteteelt.
geupdate: 02:17 | 21-01-2015
 1. herkauwers
 2. akkerbouw
 3. beschutte teelt
 4. kruiden
 5. groenten
Eind 2014 liep het CCBT-project 'Naar een betere eiwitvoorziening bij biologisch vee' af. Het doel van dit project was de eiwitvoorziening voor biologisch melk- en vleesvee te optimaliseren met speciale aandacht voor de beschikbaarheid van bestendig eiwit in het rantsoen. Hiertoe werd er op verschillende aspecten van de rantsoensamenstelling ingespeeld.
geupdate: 02:01 | 21-01-2015
 1. herkauwers
 2. akkerbouw
De voorbije jaren is er een uitdrukkelijke vraag naar Vlaamse biologische baktarwe. Hierdoor komt de teelt van biologische zomertarwe opnieuw in de belangstelling. Door een juiste rassenkeuze kan een goede kwaliteit geoogst worden.
geupdate: 01:35 | 21-01-2015
 1. akkerbouw
Microbiële activiteit speelt een belangrijke rol in veel bodemfuncties. Bacteriën en schimmels breken organisch materiaal af en zorgen voor het vrijmaken en/of binden van nutriënten. Daarnaast verbetert een divers en actief microbieel bodemleven de bodemstructuur en heeft het een rol in de weerbaarheid van de bodem. Het is een uitdaging om een goede (en eenvoudige) methode te vinden om microbiële activiteit in de bodem te meten.
geupdate: 02:17 | 21-01-2015
 1. pitfruit
 2. kleinfruit
 3. akkerbouw
 4. beschutte teelt
 5. groenten
 6. bodemvruchtbaarheid
Voorkiemen biedt meer garantie op een goede opkomst en geeft het gewas een groeivoorsprong van 1 à 2 weken, niet onbelangrijk in een plaagrijk seizoen. Voorkiemen is in Vlaanderen echter nog geen standaardmaatregel in de biologische aardappelteelt. Inagro nam de proef op de som in een demonstratieve proefopzet.
geupdate: 02:18 | 21-01-2015
 1. akkerbouw
Schuif aan bij Inagro en groei als ondernemer. Met deze slogan lanceerde Inagro op 6 januari 2015 een nieuw initiatief om haar communicatie met en dienstverlening aan de land- en tuinbouwers te verbeteren, te versterken en te personaliseren.
geupdate: 11:01 | 21-01-2015
 1. herkauwers
 2. akkerbouw
 3. groenten
Op 13 januari organiseerde PIBO Campus vzw een studienamiddag voor landbouwers en studenten. De proefresultaten van 2014 werden er voorgesteld, en adviseur Stefan Muijtjens gaf een presentatie over ploegloos boeren.
geupdate: 10:29 | 21-01-2015
 1. akkerbouw
Op 4 december vond in Gent de studienamiddag 'Biolandbouw en- voeding: een uitdaging voor elke onderzoeker!' plaats. Onderzoekers uit verschillende wetenschappelijke disciplines, zowel uit het gangbare als biologische landbouw- en voedingsonderzoek kwamen er samen met actoren uit de biologische sector om kennis uit te wisselen en samen te zoeken naar mogelijke oplossingen voor gestelde problemen uit de praktijk.
geupdate: 02:42 | 12-01-2015
 1. herkauwers
 2. akkerbouw
 3. groenten
Veel meer dan in gangbare landbouw, waar gemakkelijk voor een kunstmeststof met extra zwavel kan gekozen worden, dient in biologische landbouw zwavel via een specifieke zwavelbemesting toegediend te worden. Inagro voerde een zwavelbemestingsproef uit in grasklaver.
geupdate: 03:33 | 16-12-2014
 1. herkauwers
 2. akkerbouw
In 2014 en 2015 kijkt het Proefbedrijf Pluimveehouderij, in samenwerking met Inagro en ILVO naar kansen en rantsoenen om kringlopen op sectorniveau te sluiten. Sluiten van kringlopen in de biologische pluimveehouderij en akkerbouw begint bij het maximaal inzetten van regionale en economisch interessante grondstoffen.
geupdate: 03:27 | 16-12-2014
 1. pluimvee
 2. akkerbouw

Pages