/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg

 

akkerbouw

Zonnekroonplanten (Silphium Perfoliatium) zijn kruidachtige vaste/overblijvende planten, die elk jaar weer uitlopen, en het aantal van hun bloemscheuten neemt voortdurend toe. Deze solide overblijvende planten vertonen maximaal 20 tot 35 stelen per vierkante meter. Zonnekroonvelden hoeven maar één keer geplant te worden. Daarna kunnen ze 20 jaar of langer worden gebruikt.
geupdate: 05:22 | 13-01-2022
 1. herkauwers
 2. akkerbouw
Onder de noemer “waardeketens van biologische granen en peulgewassen van veld tot bord” brengen Inagro en Bioforum in het voorjaar 2022 enkele aandachtspunten in beeld om met deze gewassen succesvol aan de slag te gaan in lokale waardeketens.
geupdate: 04:55 | 13-01-2022
 1. akkerbouw
Van alle voor humane consumptie geschikte eiwitgewassen is, na soja, vooral kikkererwt (Cicer arietinum) beloftevol om in Vlaanderen en in Noordwest-Europa te worden geteeld en als lokaal product te worden verwerkt. Op voorwaarde tenminste dat er rassen beschikbaar komen die zich beter staande houden in onze klimaat- en teeltcondities, en die een goede opbrengst een behoorlijk eiwitgehalte leveren. ILVO, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, beslist daarom om kikkererwt te gaan veredelen met het oog op geschikt, performant zaaigoed.
geupdate: 03:08 | 13-01-2022
 1. akkerbouw
De winterperiode is het moment om verslagen van voorbije proeven af te werken, maar ook om nieuwe ideeën uit te werken en nieuwe projecten op te starten. In dit artikel stippen we enkele highlights aan in het onderzoek waar we het komend jaar bij Inagro op zullen focussen.
geupdate: 02:52 | 13-01-2022
 1. herkauwers
 2. pluimvee
 3. akkerbouw
 4. groenten
De nieuwe “robuuste rassenlijst 2022” voor de biologische aardappelteelt werd voorgesteld tijdens de voorbije Interpom-beurs. De lijst telt 34 variëteiten.
geupdate: 09:03 | 15-12-2021
 1. akkerbouw
 2. biodiversiteit
Het teeltseizoen van 2021 contrasteert zeer sterk met dan van 2020. Waar vorig jaar de droogte zorgde voor weinig plaagdruk in de aardappelteelt, zorgde de natte zomer van dit jaar voor een hoge plaagdruk tot het moment dat het loof gebrand werd. Het was aan de resistente rassen om zich dit seizoen te bewijzen.
geupdate: 06:29 | 15-12-2021
 1. akkerbouw
Vorige week dinsdag vond een informatiedag plaats rond boerderijcompostering op het biologisch melkveebedrijf van de familie Cerpentier – De Cock in Stekene. Bijna 50 geïnteresseerden trotseerden de kou én de coronamaatregelen, voor deze fysieke bijeenkomst. Na een thematisch uitwisselingsmoment aan de compostril, begeleid door B3W, werd in de namiddag toelichting gegeven over de huidige stand van zaken van de wetgeving, kwaliteitsopvolging en certificering.
geupdate: 06:06 | 15-12-2021
 1. herkauwers
 2. pitfruit
 3. kleinfruit
 4. akkerbouw
 5. groenten
 6. bodemvruchtbaarheid
Meer dan 200 ton veldbonen en triticale/veldbonen werden afgelopen maand getoast door de mobiele toaster van de Franse firma Prothea-thermique. In 2019 en 2020 haalden we deze installatie al eens naar Vlaanderen om te toasten bij enkele biologische veehouders en de impact op rantsoen en bedrijfseconomie te evalueren.
geupdate: 05:50 | 15-12-2021
 1. herkauwers
 2. akkerbouw
Na de oogst moeten granen en peulvruchten worden gedroogd, getrieerd en opgeslagen vooraleer ze verder worden verwerkt voor humane voeding. Dit vergt specifieke uitrusting, kennis en ervaring. Tijdens deze workshop zoeken we uit hoe je dit op kleine schaal kunt organiseren.
geupdate: 05:32 | 15-12-2021
 1. akkerbouw
Op 9 juli 2018 werd het convenant voor de robuuste biologische aardappelteelt ondertekend. De meeste ketenspelers (pootgoedbedrijven, aardappeltelers, handel, verwerkers, groot- en detailhandel en ook onderzoekers en voorlichters) engageerden zich om samen te werken om de productie van pootgoed, de teelt en de afzet van robuuste rassen op te schalen tegen 2021. We nodigen je uit voor een terugblik van de belangrijkste resultaten van de voorbije jaren, om kennis te nemen van de Robuuste Rassenlijst 2022, met enkele nieuwe rassen, en we kijken meteen ook vooruit op de nieuwe uitdagingen voor de toekomst!
geupdate: 03:57 | 17-11-2021
 1. akkerbouw
 2. biodiversiteit

Pages