/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

laatste nieuws

In 2023 start een nieuw strategisch plan voor de biologische landbouw. Dit plan zal bepalend zijn voor de toekomst van de biologische landbouw in Vlaanderen voor de komende jaren. Om de stem van de land- en tuinbouwers te horen, organiseert het Departement Landbouw en Visserij twee digitale workshopnamiddagen op 25 en 31 januari 2022.
geupdate: 05:28 | 13-01-2022
 1. herkauwers
 2. pluimvee
 3. kleinfruit
 4. groenten
Zonnekroonplanten (Silphium Perfoliatium) zijn kruidachtige vaste/overblijvende planten, die elk jaar weer uitlopen, en het aantal van hun bloemscheuten neemt voortdurend toe. Deze solide overblijvende planten vertonen maximaal 20 tot 35 stelen per vierkante meter. Zonnekroonvelden hoeven maar één keer geplant te worden. Daarna kunnen ze 20 jaar of langer worden gebruikt.
geupdate: 05:22 | 13-01-2022
 1. herkauwers
 2. akkerbouw
In het kader van het nieuwe project “slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw” heeft Inagro de mogelijkheid om op een aantal bedrijven verkennende proeven met organische mulch aan te leggen. Interesse? Lees dan verder en vul het formulier in.
geupdate: 05:10 | 13-01-2022
 1. groenten
Hoe kan je op een betaalbare manier wortelonkruiden slim aanpakken? Op 16 september organiseerden Inagro en CCBT een demo rond de beheersing van wortelonkruiden op de Zonnekouter. Het filmpje is nu beschikbaar!
geupdate: 05:02 | 13-01-2022
 1. groenten
Onder de noemer “waardeketens van biologische granen en peulgewassen van veld tot bord” brengen Inagro en Bioforum in het voorjaar 2022 enkele aandachtspunten in beeld om met deze gewassen succesvol aan de slag te gaan in lokale waardeketens.
geupdate: 04:55 | 13-01-2022
 1. akkerbouw
In kader van het CCBT-project MeloSun is het Proefstation voor de groenteteelt op zoek naar biotelers die meloen telen of graag willen telen. Dit omvat zowel telers waarbij de teelt vorige jaren goed gelukt is en hun ervaringen willen delen of eens iets nieuws willen proberen, als telers waarbij het voorbije jaren minder goed gelukt is en die het nog niet willen opgeven, als telers dit het nog niet uitgeprobeerd hebben en het graag eens uittesten.
geupdate: 04:49 | 13-01-2022
 1. beschutte teelt
 2. groenten
Het CCBT-project ‘Voederbomen voor bio-herkauwers’ organiseerde in september een inspirerende excursie naar twee Nederlandse veebedrijven die als pioniers op het vlak van voederbomen mogen worden beschouwd. Het verslag is nu beschikbaar!
geupdate: 04:42 | 13-01-2022
 1. herkauwers
Een bloeiende kruidenstrook kan natuurlijke vijanden (predatoren en sluipwespen) aantrekken voor een natuurlijke onderdrukking van plagen in aardbei. Maar hoe kan deze bloemenstrook best voorzien worden om een sterke aantrekking op nuttigen uit te oefenen, en van daar uit hun aanwezigheid in het aardbeienperceel (blijvend) te stimuleren? Via een bloemenrand of stroken tussen de aardbeien zelf?
geupdate: 04:35 | 13-01-2022
 1. pitfruit
 2. kleinfruit
Van alle voor humane consumptie geschikte eiwitgewassen is, na soja, vooral kikkererwt (Cicer arietinum) beloftevol om in Vlaanderen en in Noordwest-Europa te worden geteeld en als lokaal product te worden verwerkt. Op voorwaarde tenminste dat er rassen beschikbaar komen die zich beter staande houden in onze klimaat- en teeltcondities, en die een goede opbrengst een behoorlijk eiwitgehalte leveren. ILVO, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, beslist daarom om kikkererwt te gaan veredelen met het oog op geschikt, performant zaaigoed.
geupdate: 03:08 | 13-01-2022
 1. akkerbouw
In 2020 is PCG gestart met de biologische serreteelt van gember, en onderzocht men teeltparameters zoals plantdichtheid en startgewicht van het moederrhizoom op opbrengst en kwaliteit. Al snel was duidelijk dat het mogelijk is om vermarktbare, biologische gember te telen in een verwarmde serre in Vlaanderen.
geupdate: 02:57 | 13-01-2022
 1. beschutte teelt
 2. kruiden

Pages