/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Klaver troef! Over klavermoeheid en goed (gras)klaverbeheer

Sector: AkkerbouwThema: Bodem - Mineralenbeheer - Plantaardige productie - Teelttechnieken en –systemenType: praktijkonderzoekSoort: project
Titel Klaver troef! Over klavermoeheid en goed (gras)klaverbeheer
Korte samenvatting

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een goed klaverbeheer met het oog op de preventie van klavermoeheid en een aangepaste bemesting van grasklaver en dit rekening houdend met de teelttechnische en bedrijfseconomische haalbaarheid binnen een biologische bedrijfscontext.

  • Oorzaken van klavermoeheid in Vlaanderen in beeld brengen en aanreiken van mogelijke oplossingspistes
  • Aangepaste bemestingsstrategie voor grasklaver in praktijk brengen met speciale aandacht voor de zwavelbehoefte van klaver.
Projectcoördinator Inagro vzw
Ieperseweg 87 B-8800 Rumbeke-Beitem
info@inagro.be
www.inagro.be
+32 (0)51 27 32 00
+32 (0)51 24 00 20
Deelnemende onderzoeksinstellingen Inagro vzw
Wim Govaerts & Co CVBA
Uitvoerders/auteur

Annelies Beeckman, Inagro

Wim Govaerts & co cvba

Samenwerking

BBN akkerbouw

Contactpersoon Annelies Beeckman
Ieperseweg 87, B-8800 Rumbeke-Beitem
annelies.beeckman@inagro.be
+32 (0)51 27 32 51
Financier CCBT vzw (Vlaamse Overheid, L&V)
Looptijd 2014-04-04 - 2015-12-31
Referenties
Bestanden
Samenvattend verslag
files/vv klavermoeheid 2014 2015.pdf (application/pdf - 1052kb)
Technisch rapport zwavelbemesting grasklaver
files/Technisch rapport zwavelbemesting grasklaver.pdf (application/pdf - 553kb)
Technisch rapport klavermoeheid
files/Technisch rapport klavermoeheid.pdf (application/pdf - 1172kb)