/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Studiedag ILVO: Biodiversiteit en landbouw: een duurzame relatie?

Beschrijving

Gebrek aan biodiversiteit, een hype ! Er wordt te pas en te onpas gebruik gemaakt van deze stelling als oorzaak van problemen in het ecosysteem en de agrarische sector.

 

De roep naar meer biodiversiteit is een hype maar bovenal een realiteit. Als gevolg van de economische realiteit en de drang naar optimalisatie en professionalisme is de genetische basis in land- en tuinbouw smaller geworden, zowel plantaardig als dierlijk. Dit moeten we ontegensprekelijk erkennen en het is duidelijk dat het inpassen van meer biodiversiteit in de bedrijfsvoering op de land- en tuinbouwbedrijven een actiepunt vormt voor de nabije toekomst.

De regelgeving, vooral op Europees vlak, speelt hier gretig op in en het is maar de vraag hoever men wil gaan om het gestelde doel te bereiken ? En vooral…wordt de (West)-Europese land- en tuinbouw dan niet belast met een concurrentiehandicap t.o.v. de andere economische machten op wereldvlak ?

Biodiversiteit kent anderzijds ook vele gezichten. Functionele agrobiodiversiteit, bodembiodiversiteit, biodiversiteit in het landschap en andere zijn termen die regelmatig opduiken en die aangeven dat het thema ‘biodiversiteit’ meerdere invalshoeken heeft.

 

Tijdens de studienamiddag van de Expertgroep Agrarische Productie en Ecosfeer komen deze verschillende aandachtspunten ruim aan bod. Vertrekkende van enkele definities en begrippen over de huidige en komende regelgeving en beheerinstrumenten wordt gefocust op enkele concrete praktijksituaties waarbij de veelzijdigheid van het thema biodiversiteit wordt getoond.

 

Programma

12.30 u : Ontvangst met broodjes

13.30 u : Verwelkoming en probleemstelling

ir. Dirk Coomans, voorzitter van de werkgroep Plantenteelt13.45 u : Agro-ecologie en raakvlakken tussen landbouw & natuur : wie, wat, waar, hoe en waarom ?

13.45 u : Agro-ecologie en raakvlakken tussen landbouw & natuur : wie, wat, waar, hoe en waarom ?
dr.ir. Bert Reubens, Onderzoeker Duurzame Landbouw, ILVO Plant, Teelt & Omgeving

14.15 u : Het GLB [gemeenschappelijk landbouwbeleid] en biodiversiteit: een succesverhaal ?
ir. Hubert Hernalsteen, Beleidsmedewerker bij de afdeling Landbouw- en Visserijbeleid van het Departement Landbouw en Visserij (Vlaamse overheid)

14.45 u : Koffie

15.15 u : Wat is de impact van hagen en bomen op de biodiversiteit en de natuurlijke bestrijding in de tuinbouw
Dr. Bruno Gobin, PCS, PCG, PCA : Proefcentra Sierteelt, groenteteelt en aardappelteelt

15.35 u : Functionele agrobiodiversiteit en nauurlijke plaagbeheersing in de akkerbouw
ir. Femke Temmerman, Inagro

15.55 u : Gewasbiodiversiteit in Vlaanderen : micro- en macroschaal
ir. Bart Debussche, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO), Vlaamse Overheid, Dept. Landbouw en Visserij

16.15 u : Vraagstelling en besluit

16.45 u : Receptie aangeboden door Semzabel   

 
LocatieILVO Caritasstraat 21 9090 Melle
Prijskijk op http://www.ie-net.be/12ASCBIO/public/Deelnemingsbijdragen.aspx
InschrijvenVerplicht inschrijven vóór 16 mei 2012 online via www.ie-net.be/biodiversiteit
ContactpersoonChristine Mortelmans, coördinator
christine.mortelmans@ie-net.be
03-260 08 63
StartWed-23/05/12 00:00
EindeWed-23/05/12 00:00