/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Infoavond: Evolutie van gewasbescherming en actualiteiten bij aardbeien

Beschrijving

Deze infoavond biedt een gevarieerd programma aan telers als inspiratie en ondersteuning voor het komende teeltjaar. De evolutie van de gewasbescherming en actualiteiten (agrobiodiversiteit, waterkwaliteit en erosie) in de aardbeiteelt zullen aan bod komen.

 

PROGRAMMA

19.30 uur Verwelkoming door Ine Vervaeke, provincie Vlaams-Brabant

19.45 uur Evolutie van 30 jaar gewasbescherming bij de teelt van aardbeien door Frans Meurrens, Vlaamse overheid, Departement Landbouw & Visserij

20.30 uur Functionele Agrobiodiversiteit: mogelijkheden en onderzoek bij aardbeien door Jonas De Win, provincie Vlaams-Brabant

20.45u Wat kan het CVBB betekenen voor de Hagelandse aardbeiteler door Katleen Geerinckx, CVBB, Nationale Proeftuin voor Witloof vzw

21.00u De erosieproblematiek bij aardbeien door Hilde Morren, Vlaamse overheid, Departement Landbouw & Visserij

LocatiePROEFCENTRUM HERENT, Blauwe Stap 25, 3020 Herent
Prijs
InschrijvenVia post, mail of online via www.vlaamsbrabant.be/gewasbescherming
ContactpersoonIne Vervaeke
ine.vervaeke@vlaamsbrabant.be
016-26 72 29
StartTue-31/03/15 19:30
EindeTue-31/03/15 21:30