/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Studienamiddag Inagro: 'Nieuwe kansen voor teelt korteomloophout'

Beschrijving

Op deze studienamiddag willen we je na het terreinbezoek van de KOH-aanplanting van de Universiteit Antwerpen een inzicht geven in de verschillende functies die KOH kan hebben. Enkele wetenschappers zullen recente onderzoeksresultaten omtrent verschillende functies van KOH toelichten. Ook de mogelijkheid om KOH te telen op (tijdelijk) braakliggende gronden zal aan bod komen. Ten slotte zullen we ook technische aspecten rond de teelt van KOH en een inschatting van de economische rendabiliteit presenteren.

Programma:

13h15 Onthaal en koffie

13h30 Terreinbezoek aan de grootste aanplant van KOH in Vlaanderen (18ha), gerealiseerd in het kader van het POPFULL-project, Universiteit Antwerpen (Reinhart Ceulemans en collega-medewerkers, UA)

14h45 Kansen voor de aanleg van wilgenplantages in Nederland (Martijn Boosten, Probos, NL)

15h15 Belang van KOH voor de biodiversiteit in het buitengebied (Kris Verheyen, Ugent)

15h45 Koffiepauze

16h00 Voorstelling POPFULL-project, en houtopbrengst gedurende vier rotaties (16 jaar) van KOH te Boom (Reinhart Ceulemans en Sofie Dillen, UA)

16h30 VerKOHt! Korteomloophout voor meer (bio)diversiteit in het landbouwlandschap (Sander Van Daele (VBV) en Pieter Verdonckt (Inagro vzw) i.s.m. Olivier Dochy (INBO-prov.West-Vlaanderen)

17h00 Einde studienamiddag met afsluitende receptie

Locatiesite Uyttenhoeve, Zavel 7, 9080 Lochristi
PrijsGratis deelname
InschrijvenTen laatste voor 5 december bij Ludwina Pecceu, zie contactgegevens.
ContactpersoonLudwina Pecceu
ludwina.pecceu@inagro.be
051/27 33 85
StartThu-08/12/11 13:15
EindeThu-08/12/11 17:00