/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Jaarcursus Landwijzer: 'Natuurlijke Bijenhouderij'

Beschrijving

 

Op heel wat biobedrijven is er mogelijkheid om bijen te houden of is bevruchting door bijenvolken gewenst. Diverse bioboeren besteden dit uit aan externe imkers die lang niet altijd natuurlijk omgaan met hun bijen. Met deze cursus bieden we bioboeren, hun medewerkers of de imker waarmee ze samenwerken de mogelijkheid zich in de natuurlijke bijenhouderij te verdiepen en dit op het eigen bedrijf in de praktijk te brengen. In een tijdperk van grote sterfte en ziekte onder bijenvolken is een meer natuurlijke imkerij van groot belang voor het overleven van de bijen.

 

Doelgroep: mensen die op of rond biolandbouwbedrijven werkzaam zijn of al langer bezig zijn met imkeren en op zoek zijn naar concrete informatie en ervaring rond een meer natuurlijke aanpak. 

 

Wanneer: De cursus omvat 10 lesdagen die doorgaan in de regio Deinze tussen dec 2011 en sept 2012. De lesdagen gaan door op vrijdagen met uitzondering van één lesdag in maart die op een donderdag valt. De voorziene data zijn: 16/12 – 20/01 – 17/02 – 22/03 – 20/04 – 11/05 – 25/05 – 22/06 – 24/08 – 21/09. 

 

Wat? De cursus omvat zowel theorie als praktijk en voorziet voor alle deelnemers een natuurlijke bijenkast en een eigen volk die na afloop van de cursus naar eigen bedrijf of woonplaats kunnen worden meegenomen. 

 

Kostprijs: De cursusbijdrage voor de les- en praktijkdagen bedraagt 300 €. Daarnaast zijn nog diverse materialen aan te kopen (natuurlijke kast, bijen, pak en klein materiaal) ter waarde van +/- 600 €. Dit wordt bij aanvang van de cursus via groepsaankoop geregeld. 

 

(*) Het voorbereidend werk voor deze cursus werd mogelijk gemaakt door sponsoring van groente- en fruitsappen Pajottenlander.

 

Locatieregio Deinze
Prijs300 euro
InschrijvenInschrijven: Aanmelden doe je vóór 22/11/2011 met korte omschrijving van je motivatie en concrete doelstelling omtrent natuurlijke bijenhouderij via info@landwijzer.be. Door de grote belangstelling voor deze cursus zullen we op basis van de individuele motiveringen voorrang geven aan de kandidaten die het meest aansluiten bij het vooropgestelde doelpubliek.
ContactpersoonLandwijzer
info@landwijzer.be
03/281 56 00
StartFri-16/12/11 00:00
EindeFri-16/12/11 00:00