Ecoploegen of niet kerend: organische stof tot nadenken